Aspecte de nelegalitate a hotărârilor de consiliu local adoptate la nivelul municipiului Cluj-Napoca în legătură cu noul Plan Urbanistic General

Prin HCL nr. 493/2014[1] a fost aprobată documentația „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca” și Regulamentul Local de Urbanism[2] aferent (în continuare denumite „PUG” și „RLU”). Subsecvent HCL nr. 493/2014, au fost adoptate alte hotărâri ce modificau în mod punctul conținutul documentației de urbanism. Prezentele considerații vizează trei ipoteze de nelegalitate a reglementărilor normative…