Curtea de Conturi

Avocat Cluj litigii derivate din controlul Curții de Conturi: Respingerea ca neîntemeiată a acțiunii formulate de regia autonomă pt. recuperea prejudicului

Studiu de caz litigii derivate din controlul Curții de Conturi: Respingerea cererii de chemare în judecată având ca obiect recuperarea prejudiciului constatat de Camera de Conturi dat fiind că reclamantul nu a reușit să dovedească faptul că ar fi încheiat contractul de servicii în temeiul unei cauze false și nici că s-ar fi aflat în…