Avocat Cluj partaj judiciar teren – admiterea cererii de chemare în judecată având ca obiect ieșirea din indiviziune a terenului. Partajul era necesar pt. întocmirea documentației de urbanism în vederea aprobării PUZ-ului pentru un ansamblu imobiliar

Studiu de caz partaj judiciar teren: Admiterea cererii de chemare în judecată având ca obiect partajul pe cale judiciară a unui bun imobil teren, ca urmare a refuzului unora dintre coproprietari la ieșirea din indiviziune prin bună învoială. Ieșirea din indiviziune în forma solicitată era necesară pentru întocmirea documentației de urbanism necesare pentru aprobarea PUZ-ului…