avocat urbanism Cluj

Avocat dezvoltare imobiliară Cluj – obligarea Consiliului local la aprobarea documentației PUD ca urmare a confirmării legalității documentației tehnice pe cale judiciară, inclusiv prin expertiză de specialitate

Studiu de caz obligare Consiliu Local la emiterea HCL în vederea aprobării documentației de urbanism PUD: instanțele de judecată de la nivelul Mun. Cluj-Napoca au admis cererea formulată de o persoană juridică și au dispus anularea a două HCL de respingere a documentației PUD, precum și obligarea Consiliului Local al Com. Apahida la emiterea de…

Avocat dezvoltări imobiliare Cluj – abținerea / refuzul consilierilor locali la votul unei documentații de urbanism trebuie motivat. Obligarea pe cale judiciară la reanalizarea acesteia

Studiu de caz anulare HCL prin care s-a respins aprobarea documentației PUD: Admiterea cererii de chemare în judecată prin care s-a solicitat anularea unei HCL de respingere a PUD în vederea construirii unor imobile în Apahida dat fiind caracterul nemotivat al voturilor consilierilor locali de respingere sau abținere. Deși Tribunalul Cluj a dispus în primă…

Avocat urbanism Cluj – exces de putere a autorității locale prin încadrarea în UTR ce nu respectă specificul zonei și hotărârile judecătorești anterioare

Studiu de caz avocat urbanism Cluj: anularea parțială de către instanțele civile din Cluj-Napoca a HCL nr. 293/2014 privind aprobarea documentației PUG al Mun. Cluj-Napoca în ceea ce privește încadrarea în anumite UTR (Unități Teritoriale de Referință) a unui imobil intravilan precum și obligarea pârâtului Consiliul Local al Mun. Cluj-Napoca la schimbarea încadrării imobilului respectiv…

Avocat Cluj: obligarea Consiliului Local al. Mun. Cluj-Napoca la schimbarea încadrării funcționale a unor parcele din UTR-ULiu în UTR-Liu în urma administrării unei expertize judiciare în urbanism și amenajarea teritoriului

Studiu de caz anulare act administrativ în materie imobiliară: Admiterea cererii de chemare în judecată și obligarea Consiliului Local al Mun. Cluj-Napoca la adoptarea unei hotărâri prin care să fie modificată parțial HCL nr. 493/2014 (privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Mun. Cluj-Napoca”) în sensul includerii unui teren intravilan cu suprafața de 4700mp…

Avocat Cluj partaj judiciar teren – admiterea cererii de chemare în judecată având ca obiect ieșirea din indiviziune a terenului. Partajul era necesar pt. întocmirea documentației de urbanism în vederea aprobării PUZ-ului pentru un ansamblu imobiliar

Studiu de caz partaj judiciar teren: Admiterea cererii de chemare în judecată având ca obiect partajul pe cale judiciară a unui bun imobil teren, ca urmare a refuzului unora dintre coproprietari la ieșirea din indiviziune prin bună învoială. Ieșirea din indiviziune în forma solicitată era necesară pentru întocmirea documentației de urbanism necesare pentru aprobarea PUZ-ului…

Curtea de Conturi

Avocat Cluj litigii derivate din controlul Curții de Conturi: Respingerea ca neîntemeiată a acțiunii formulate de regia autonomă pt. recuperea prejudicului

Studiu de caz litigii derivate din controlul Curții de Conturi: Respingerea cererii de chemare în judecată având ca obiect recuperarea prejudiciului constatat de Camera de Conturi dat fiind că reclamantul nu a reușit să dovedească faptul că ar fi încheiat contractul de servicii în temeiul unei cauze false și nici că s-ar fi aflat în…

Avocat Cluj litigii control Curtea de Conturi: Curtea de Apel Cluj respinge ca inadmisibilă acțiunea pentru recuperarea prejudiciului constatat de Camera de Conturi Cluj

Studiu de caz – litigiu derivat din controlul Curții de Conturi: Respingerea cererii de chemare în judecată având ca obiect recuperarea prejudiciului constatat de Camera de Conturi Cluj dat fiind că reclamantul autoritate publică nu a reușit să dovedească existența faptei ilicite a societății contractante, componentă obligatorie pentru angajarea răspunderii delictuale Starea de fapt În…

Avocat creante Cluj

Avocat recuperare creanțe Cluj: recuperarea pe cale reconvențională a creanței reprezentând servicii de lucrări de construcții neachitate, plus dobândă penalizatoare și cheltuieli de judecată

Studiu de caz – pretenții între societăți comerciale: Respingerea cererii de chemare în judecată având ca obiect o acțiune în daune contractuale ca nefondată, introdusă abuziv pentru a contestata caracterul cert al creanței pentru care în alt dosar a fost solicitată deschiderea procedurii insolvenței față de reclamant și admiterea în consecință a cererii reconvenționale. Pretențiile…

Avocat creante Cluj

Avocat recuperare creanțe Cluj: recuperarea pe cale reconvențională a creanței reprezentând servicii de lucrări de construcții neachitate, plus dobândă penalizatoare și cheltuieli de judecată

Studiu de caz – pretenții între societăți comerciale: Respingerea cererii de chemare în judecată având ca obiect o acțiune în daune contractuale ca nefondată, introdusă abuziv pentru a contestata caracterul cert al creanței pentru care în alt dosar a fost solicitată deschiderea procedurii insolvenței față de reclamant și admiterea în consecință a cererii reconvenționale. Pretențiile…

Avocat Cluj despăgubiri expropriere faptică: Mun. Cluj-Napoca obligat la despăgubiri de 117.312 EURO pt. terenurile transferate cu titlu gratuit pentru a putea construi

Studiu de caz despăgubiri expropriere Cluj: Instanțele civile de la nivelul mun. Cluj-Napoca au reținut că transferul cu titlu gratuit al unei suprafețe de teren către Mun. Cluj-Napoca în vederea respectării tramei stradale introduse prin planșele din noul PUG este lovit de nulitate absolută, comportamentul autorității locale fiind o expropriere de fapt ce impune despăgubirea…