Studiu de caz: Legea 10/2001 și Legea nr. 165/2013 – Obținerea unei hotărâri definitive de obligare a Comisiei Naționale pentru Compensare Imobilelor (CNCI) la emiterea unei Decizii de compensare în cuantum de 586.556 puncte (1 punct = 1 leu)

Sintetizarea hotărârilor judecătorești:

Tribunalul Timiș a obligat CNCI la emiterea unei Decizii de compensare în favoarea clienților noștri, pentru preluarea abuzivă de către regimul comunist al unui teren intravilan în suprafață de 764 mp și a unei construcții în suprafață de 36,20 mp din Mun. Timișoara.

Curtea de Apel Timișoara a stabilit că CNCI trebuie să emită o decizie de compensare în favoarea clienților noștri în cuantum de 586.556 puncte. Conform art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 un punct are valoarea de un leu.

Pentru a ajunge la această soluție favorabilă, Tribunalul Timiș și Curtea de Apel Timișoara au validat argumentele avocaților noștri, specializați în drept imobiliar și cauze de retrocedare a imobilelor preluate în mod abuziv de statul român. Expunem argumentele principale invocate:

  • Posibilitatea de a investi instanța cu o cerere de soluționare a fondului și pe cale de consecință, de obligare a CNCI la emiterea unei Decizii de compensare

Având în vedere că CNCI a refuzat în mod nejustificat să soluționeze dosarul de despăgubire, avocații noștri specializați în despăgubiri ANRP au formulat o acțiune în fața Tribunalului Timiș prin care au solicitat obligarea pârâtei CNCI la emiterea unei Decizii de compensare în favoarea clienților noștri.

Tribunalul Timiș a validat argumentele noastre întemeiate pe jurisprudența CEDO în cauza Stancu contra României, în care Curtea a constatat o încălcare a Convenției în situația în care instanțele refuză să stabilească existența dreptului de a obține o decizie de compensare.

Astfel, Tribunalul Timiș nu s-a limitat în a obliga pârâta CNCI la soluționarea dosarului de despăgubire, ci mai mult, a analizat cauza pe fond și a stabilit dreptul clienților noștri la despăgubiri și pe cale de consecință, a obligat pârâta CNCI la emiterea unei decizii de compensare.

  • Propunerea spre soluționare a dosarului de despăgubire nu echivalează cu soluționarea dosarului

Raportat la argumentul arătat anterior, Tribunalul Timiș a respins apărarea pârâtei CNCI prin care a susținut că acțiunea trebuie respinsă deoarece “dosarul ar urma să fie propus spre soluționare”, stabilind astfel că această susținere nu echivalează cu o veritabilă soluționare a dosarului, motiv pentru care se impune soluționarea acțiunii și obligarea pârâtei CNCI la emiterea unei Decizii de compensare.

  • Solicitarea CNCI de completare a dosarului nu poate conduce la respingerea acțiunii în instanță

Tribunalul Timiș a respins de asemenea susținerile pârâtei CNCI referitoare la presupuse inadvertențe în cadrul dosarului de despăgubire, validând argumentul avocaților noștri, care au arătat că pârâta CNCI a avut timp suficient din anul 2009 (data înregistrării dosarului) pentru a solicita orice lămuriri și înscrisuri suplimentare. Astfel, prima instanță a procedat în continuare la soluționarea acțiunii, stabilind că susținerile pârâtei nu pot justifica prelungirea procedurilor.

  • Instanțele de judecată trebuie să stabilească cuantumul punctelor în privința cărora CNCI este obligată să emită o Decizie de compensare

Curtea de Apel Timișoara a admis apelul formulat de avocații noștri și a corectat omisiunea primei instanțe de a stabili un cuantum concret al numărului de puncte cu privire la care pârâta CNCI trebuie să emită Decizia de compensare.

În esență, deși prima instanță a admis în totalitate acțiunea introdusă în favoarea clienților noștri, avocații noștri au decis formularea apelului în vederea stabilirii cuantumului precis al numărului de puncte de despăgubire, pentru a evita eventuale dificultăți în punerea în executare a hotărârii pronunțate de Tribunalul Timiș.

În consecință, Curtea de Apel Timișoara a obligat în mod definitiv pârâta CNCI la emiterea unei Decizii de compensare în favoarea clienților noștri, în cuantum de 586.556 puncte. Conform art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 un punct are valoarea de un leu.

Vezi aici pagina noastră dedicată obținerii de despăgubiri de la ANRP pentru imobilele preluate abuziv – avocat Cluj despăgubiri ANRP.

Choose the Brisc Legal team of lawyers from Cluj-Napoca for solving your legal problem.

14-16, Dorobantilor street
Cluj City Center
2nd floor, room 210
400121, Cluj-Napoca