Studiu de caz: Anularea definitivă în instanță a unei amenzi de 200.000 lei aplicate nelegal de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) în sarcina unui operator economic care a încheiat contracte de prestări servicii cu persoane fizice. Inexistența obligației de a încheia contracte individuale de muncă pentru servicii prestate ocazional de persoanele fizice

avocat Cluj plangere ITM

Avocații Brisc Legal Cluj specializați în dreptul muncii și drept contravențional au obținut o hotărâre definitivă la Tribunalul Cluj, de anulare a unei amenzi în cuantum de 210.000 lei aplicate nelegal de către ITM în sarcina clientului nostru, societează ce activează în sectorul furnizării de servicii logistice. În speță, clientul nostru a oferit servicii de …

Vezi articol

Studiu de caz: Anularea definitivă în instanță a executării silite demarate de societatea de recuperare a creanțelor, ca urmare a intervenirii prescripției. Ștergerea definitivă a datoriei

Avocat Cluj contestatie executare

Avocații Brisc Legal Cluj specializați în contestații la executare au obținut anularea definitivă în instanță a tuturor actelor de executare și a executării silite înseși demarate de societatea de recuperare creanțe INVESTCAPITAL LTD împotriva clientei noastre, ca urmare a intervenirii prescripției dreptului de a cere executarea silită. Mai mult, avocații noștri au reușit să obțină …

Vezi articol

Studiu de caz: Legea 10/2001 și Legea nr. 165/2013 – Obținerea unei hotărâri definitive de obligare a Comisiei Naționale pentru Compensare Imobilelor (CNCI) la emiterea unei Decizii de compensare în cuantum de 586.556 puncte (1 punct = 1 leu)

avocat despagubiri ANRP

Sintetizarea hotărârilor judecătorești: Tribunalul Timiș a obligat CNCI la emiterea unei Decizii de compensare în favoarea clienților noștri, pentru preluarea abuzivă de către regimul comunist al unui teren intravilan în suprafață de 764 mp și a unei construcții în suprafață de 36,20 mp din Mun. Timișoara. Curtea de Apel Timișoara a stabilit că CNCI trebuie …

Vezi articol

Studiu de caz: Obligarea IGPR la plata sumelor – „diurna în valută” din H.G. nr. 1.086/2004, precum și dobândă legală penalizatoare aferentă, în favoarea unor ofițeri de poliție care au participat la misiuni în afara României.

Sintetizarea hotărârilor judecătorești privind recuperarea „diurnei în valută” HG 1086/2004: Curtea de apel Brașov a obligat Inspectoratul General al Poliției Române la plata în favoarea clienților noștri, ofițeri de poliție, a unor venituri salariale denumite „diurnă în valută” instituie prin H.G. nr. 1086/2004 pentru participarea la misiunile în afara României, precum și la plata dobânzii …

Vezi articol

Avocat dreptul muncii Cluj-Napoca – respingerea acțiunii fostului salariat prin care solicita plata unei diferențe de diurnă pentru perioada în care a efectuat transport internațional

Secția civilă din cadrul Tribunalului Maramureș a respins acțiunea în pretenții formulată de un fost angajat cu poziția de șofer al unei societăți de transport internațional de marfă  prin intermediul căreia a solicitat drepturi derivate din contractul de muncă reprezentând diferența de diurnă pe care fostul salariat considera că societatea pârâta o datora. Reclamantul a …

Vezi articol

Studiu de caz : Admiterea contestației la executare, anularea actelor de executare ca efect al intervenției prescripției în cursul executării silite, ștergerea datoriei derivată dintr-un contract de împrumut neperformant

avocat Cluj contestatie executare

Echipa de avocați Brisc Legal specializată în litigiile bancare și contestații la executare a obținut admiterea unei contestații la executare în contradictoriu cu EOS FINANCE GMBH ca efect al constatării intervenției prescripției dreptului de a cere executarea silită în cursul executării solite. În consecință, s-a dispus anularea tuturor actelor execuționale ulterioare momentului intervenției prescripției, încetarea …

Vezi articol

Avocat Cluj desființare și demolare construcții: salvarea construcțiilor edificate fără autorizație. Suspendarea plângerii contravenționale până la pronunțarea deciziei CCR. Amendă și desființarea construcției – Legea nr. 50/1991

RELEVANȚA CAZULUI La nivelul mun. Cluj-Napoca se identifică numeroase situații în care particularii au edificat construcții fără a deține autorizație de construire, fiind astfel sancționați contravențional în temeiul Legii nr. 50/1991, cu aplicarea amenzii drept pedeapsă principală și a măsurilor complementare a opririi imediate a lucrărilor și desființării lucrărilor executate fără autorizație de construire. În …

Vezi articol

Avocat drept imobiliar. Refuzul de a se prezenta la notar. Pronunțare hotărâre care ține loc de contract. Întreruperea prescripției prin predarea posesiei imobilului

RELEVANȚA CAZULUI În ceea ce privește remediile părților în caz de neexecutare culpabilă a promisiunilor de vânzare-cumpărare legea stabilește că în cazul în care promitentul refuză să încheie contractul promis, instanța, la cererea părții care și-a îndeplinit propriile obligații, are posibilitatea să suplinească consimțământul părții care refuză prin pronunțarea unei hotărâri care va ține loc …

Vezi articol

Avocat Legea 10/2001, 165/2013 Cluj : Anulare decizie de compensare CNCI. Majorarea de peste 8 ori a cuantumului compensării

Anularea deciziei de compensare emisă în mod nelegal de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor. Obținerea pe cale judiciară a unei despăgubiri majorate, de peste opt ori mai mare RELEVANȚA SPEȚEI Persoanele ale căror imobile au fost preluate în mod abuziv de către stat în perioada 1945 – 1989 au dreptul la măsuri compensatorii în …

Vezi articol

Avocat urbanism PUG Cluj-Napoca. Schimbarea încadrării funcționale pe cale judiciară a unei parcele de pe str. Calea Turzii. Modificare din UTR_UEC într-un UTR cu destinație zonă mixtă ce permite construirea de locuințe unifamiliale fără procedură de urbanizare

avocat urbanism

Relevanța cazului Legea 554/2004 a contenciosului administrativ conferă posibilitatea oricărei persoane care se consideră vătămată printr-un act administrativ emis de către o autoritate publică să se adreseze instanței competente în vederea anulării actului și reparării prejudiciului cauzat. În același act normativ se definește excesul de putere ca fiind exercitarea dreptului de apreciere al autorităților publice …

Vezi articol

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca