Avocat Cluj desființare și demolare construcții: salvarea construcțiilor edificate fără autorizație. Suspendarea plângerii contravenționale până la pronunțarea deciziei CCR. Amendă și desființarea construcției – Legea nr. 50/1991

RELEVANȚA CAZULUI La nivelul mun. Cluj-Napoca se identifică numeroase situații în care particularii au edificat construcții fără a deține autorizație de construire, fiind astfel sancționați contravențional în temeiul Legii nr. 50/1991, cu aplicarea amenzii drept pedeapsă principală și a măsurilor complementare a opririi imediate a lucrărilor și desființării lucrărilor executate fără autorizație de construire. În …

Vezi articol

Avocat drept imobiliar. Refuzul de a se prezenta la notar. Pronunțare hotărâre care ține loc de contract. Întreruperea prescripției prin predarea posesiei imobilului

RELEVANȚA CAZULUI În ceea ce privește remediile părților în caz de neexecutare culpabilă a promisiunilor de vânzare-cumpărare legea stabilește că în cazul în care promitentul refuză să încheie contractul promis, instanța, la cererea părții care și-a îndeplinit propriile obligații, are posibilitatea să suplinească consimțământul părții care refuză prin pronunțarea unei hotărâri care va ține loc …

Vezi articol

Avocat Legea 10/2001, 165/2013 Cluj : Anulare decizie de compensare CNCI. Majorarea de peste 8 ori a cuantumului compensării

Anularea deciziei de compensare emisă în mod nelegal de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor. Obținerea pe cale judiciară a unei despăgubiri majorate, de peste opt ori mai mare RELEVANȚA SPEȚEI Persoanele ale căror imobile au fost preluate în mod abuziv de către stat în perioada 1945 – 1989 au dreptul la măsuri compensatorii în …

Vezi articol

Avocat urbanism PUG Cluj-Napoca. Schimbarea încadrării funcționale pe cale judiciară a unei parcele de pe str. Calea Turzii. Modificare din UTR_UEC într-un UTR cu destinație zonă mixtă ce permite construirea de locuințe unifamiliale fără procedură de urbanizare

avocat urbanism

Relevanța cazului Legea 554/2004 a contenciosului administrativ conferă posibilitatea oricărei persoane care se consideră vătămată printr-un act administrativ emis de către o autoritate publică să se adreseze instanței competente în vederea anulării actului și reparării prejudiciului cauzat. În același act normativ se definește excesul de putere ca fiind exercitarea dreptului de apreciere al autorităților publice …

Vezi articol

Avocat urbanism Cluj: respingerea cererii vecinilor de anulare a autorizației de construire având ca obiect lucrări de sistematizare teren pe verticală

Studiu de caz: Echipa Brisc Legal a obținut respingerea cererii de anulare a autorizației de construire și de desființare a lucrărilor realizate în baza acesteia. Autorizația era una modificatoare și viza lucrări de sistematizare pe verticală a terenului. Prin probele administrate s-a demonstrat că amenajările față de cota terenului natural nu au fost vătămătoare pentru …

Vezi articol

Avocat urbanism Cluj: limitele exercitării dreptului consilierilor locali de a se abține la vot. Obligarea la emiterea unei hotărâri motivate privind documentația PUZ

RELEVANȚA CAZULUI Refuzul nejustificat de a soluționa o cerere este în mod expres reglementat de dispozițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ ca fiind exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinței de a nu rezolva cererea unei persoane. Aceeași lege prevede că este asimilat refuzului nejustificat și nepunerea în executare a actului administrativ emis …

Vezi articol

Avocat drept civil Cluj. Accesiune imobiliară artificială

RELEVANȚA CAZULUI Acest studiu de caz prezintă relevanță atât din perspectiva aplicării în timp a legii civile cât și în din perspectiva aplicării dispozițiilor referitoare la prescripție. Totodată, sunt importante regulile de procedură care reglementează obligația reclamantului de a își proba propriile pretenții prin dovezi care să fundamenteze susținerile expuse în cererea de chemare în …

Vezi articol

Avocat despăgubiri ANRP Cluj. Soluționarea cu prioritate a dosarului administrativ

Obligarea Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor la soluționarea cu prioritate a dosarului administrativ format în baza Legii nr. 10/2001. Reducerea timpului de așteptare până la obținerea despăgubirilor pentru un imobil din Cluj-Napoca preluat în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. RELEVANȚA CAZULUI Problema măsurilor pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin …

Vezi articol

Avocat plângere contravențională Cluj: Reducerea amenzii aplicate în temeiul Legii nr. 50/1991 de la maximul legal la suma minimă

Aplicarea abuzivă a amenzii maxime prevăzute de lege de către Serviciul Control urbanism şi disciplina în construcţii. Lipsa proporționalității dintre fapta săvârșită și sancțiunea aplicată. Societatea a fost sancționată prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției de către Direcția Generală Poliția Locală cu amenda maximă prevăzută de Legea nr. 50/1991 în cuantum de 20.000 …

Vezi articol

Avocat imobiliare Cluj: obligarea municipiului Cluj-Napoca la exproprierea terenului afectat de o servitute cu destinație de drum instituită prin PUG

Studiu de caz avocat imobiliare Cluj: obiective atinse Instanțele de contencios administrativ de la nivelul mun. Cluj-Napoca au reținut că introducerea unei restricții în PUG ce presupune transferul unei suprafețe de teren pentru respectarea tramei stradale în condițiile inacțiunii autorității de a expropria terenul în discuție reprezintă un abuz și conduce la nerespectarea dreptului de …

Vezi articol

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca