Avocat plângere contravențională Cluj: Reducerea amenzii aplicate în temeiul Legii nr. 50/1991 de la maximul legal la suma minimă

Aplicarea abuzivă a amenzii maxime prevăzute de lege de către Serviciul Control urbanism şi disciplina în construcţii. Lipsa proporționalității dintre fapta săvârșită și sancțiunea aplicată. Societatea a fost sancționată prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției de către Direcția Generală Poliția Locală cu amenda maximă prevăzută de Legea nr. 50/1991 în cuantum de 20.000 …

Vezi articol

Avocat imobiliare Cluj: obligarea municipiului Cluj-Napoca la exproprierea terenului afectat de o servitute cu destinație de drum instituită prin PUG

Studiu de caz avocat imobiliare Cluj: obiective atinse Instanțele de contencios administrativ de la nivelul mun. Cluj-Napoca au reținut că introducerea unei restricții în PUG ce presupune transferul unei suprafețe de teren pentru respectarea tramei stradale în condițiile inacțiunii autorității de a expropria terenul în discuție reprezintă un abuz și conduce la nerespectarea dreptului de …

Vezi articol

Avocat urbanism Cluj: anularea autorizației de construire și desființarea construcțiilor nelegale în Apahida

Studiu de caz avocat Cluj imobiliare și urbanism: obiective atinse Construirea unui centru hipic în Apahida pe un teren cu privire la care planul urbanistic general al com. Apahida și regulamentul local de urbanism aferent impunea elaborarea unui plan urbanistic zonal anterior emiterii autorizației a determinat Curtea de Apel Cluj să dispună anularea autorizației de …

Vezi articol

Avocat urbanism Cluj: obligarea Primarului la emiterea autorizației de construire pe cale judiciară

Studiu de caz avocat Cluj urbanism și imobiliare: obiective atinse Instituirea unei servituți de utilitate publică direct prin PUG, fără efectuarea procedurii de expropriere cu justă și prealabilă despăgubire, și interdicția aferentă de a construi, încalcă art. 44 din Constituție ce consacră respectarea dreptului de proprietate privată. În aceste condiții instanța a anulat prevederile nelegale …

Vezi articol

Studiu de caz: anularea unor prevederi din PUG Cluj-Napoca și obținerea autorizației de construire pe cale judiciară

Admiterea cererii de chemare în judecată și anularea parțială a HCL nr. 493/2014 adoptată de Consiliul Local a Municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce privește instituirea unei servituți de utilitate publică ce greva terenurile reclamanților și obligarea Primarului la reanalizarea documentației tehnice care a stat la baza cererii de emitere a autorizației de construire, respinsă inițial …

Vezi articol

Studiu de caz partaj imobiliar: tranzacție judiciară asupra unei părți comune dintr-un imobil.

In fapt, reclamantul, asistat și reprezentat de avocați specializați în partaj și imobiliare, a solicitat Judecătoriei Cluj-Napoca partajul imobilului compus din 2 apartamente și pod, prin atribuirea în proprietatea sa exclusivă a întregii suprafețe a podului respectivei clădiri, deținut, la momentul respectiv, în coproprietate cu deținătorul celuilalt apartament. În același timp, s-a solicitat ca instanța …

Vezi articol

Avocat dezvoltări imobiliare Cluj – abținerea / refuzul consilierilor locali la votul unei documentații de urbanism trebuie motivat. Obligarea pe cale judiciară la reanalizarea acesteia

Studiu de caz anulare HCL prin care s-a respins aprobarea documentației PUD  Admiterea cererii de chemare în judecată prin care s-a solicitat anularea unei HCL de respingere a PUD în vederea construirii unor imobile în Apahida dat fiind caracterul nemotivat al voturilor consilierilor locali de respingere sau abținere. Deși Tribunalul Cluj a dispus în primă …

Vezi articol

Avocat urbanism Cluj – exces de putere a autorității locale prin încadrarea în UTR ce nu respectă specificul zonei și hotărârile judecătorești anterioare

Studiu de caz avocat urbanism Cluj, exces de putere a autorității locale:  Anularea parțială de către instanțele civile din Cluj-Napoca a HCL nr. 493/2014 privind aprobarea documentației PUG al Mun. Cluj-Napoca în ceea ce privește încadrarea în anumite UTR (Unități Teritoriale de Referință) a unui imobil intravilan precum și obligarea pârâtului Consiliul Local al Mun. …

Vezi articol

Avocat Cluj: obligarea Consiliului Local al. Mun. Cluj-Napoca la schimbarea încadrării din UTR-ULiu în UTR-Liu prin expertiză judiciară în urbanism și amenajarea teritoriului

Studiu de caz anulare act administrativ în materie imobiliară Admiterea cererii de chemare în judecată și obligarea Consiliului Local al Mun. Cluj-Napoca la adoptarea unei hotărâri prin care să fie modificată parțial HCL nr. 493/2014 (privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Mun. Cluj-Napoca”) în sensul includerii unui teren intravilan cu suprafața de 4700mp …

Vezi articol

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca