Avocat urbanism Cluj: respingerea cererii vecinilor de anulare a autorizației de construire având ca obiect lucrări de sistematizare teren pe verticală

Studiu de caz: Echipa Brisc Legal a obținut respingerea cererii de anulare a autorizației de construire și de desființare a lucrărilor realizate în baza acesteia. Autorizația era una modificatoare și viza lucrări de sistematizare pe verticală a terenului. Prin probele administrate s-a demonstrat că amenajările față de cota terenului natural nu au fost vătămătoare pentru …

Vezi articol

Avocat urbanism Cluj: limitele exercitării dreptului consilierilor locali de a se abține la vot. Obligarea la emiterea unei hotărâri motivate privind documentația PUZ

RELEVANȚA CAZULUI Refuzul nejustificat de a soluționa o cerere este în mod expres reglementat de dispozițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ ca fiind exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinței de a nu rezolva cererea unei persoane. Aceeași lege prevede că este asimilat refuzului nejustificat și nepunerea în executare a actului administrativ emis …

Vezi articol

Avocat drept civil Cluj. Accesiune imobiliară artificială

RELEVANȚA CAZULUI Acest studiu de caz prezintă relevanță atât din perspectiva aplicării în timp a legii civile cât și în din perspectiva aplicării dispozițiilor referitoare la prescripție. Totodată, sunt importante regulile de procedură care reglementează obligația reclamantului de a își proba propriile pretenții prin dovezi care să fundamenteze susținerile expuse în cererea de chemare în …

Vezi articol

Avocat despăgubiri ANRP Cluj. Soluționarea cu prioritate a dosarului administrativ

Obligarea Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor la soluționarea cu prioritate a dosarului administrativ format în baza Legii nr. 10/2001. Reducerea timpului de așteptare până la obținerea despăgubirilor pentru un imobil din Cluj-Napoca preluat în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. RELEVANȚA CAZULUI Problema măsurilor pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin …

Vezi articol

Avocat plângere contravențională Cluj: Reducerea amenzii aplicate în temeiul Legii nr. 50/1991 de la maximul legal la suma minimă

Aplicarea abuzivă a amenzii maxime prevăzute de lege de către Serviciul Control urbanism şi disciplina în construcţii. Lipsa proporționalității dintre fapta săvârșită și sancțiunea aplicată. Societatea a fost sancționată prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției de către Direcția Generală Poliția Locală cu amenda maximă prevăzută de Legea nr. 50/1991 în cuantum de 20.000 …

Vezi articol

Avocat imobiliare Cluj: obligarea municipiului Cluj-Napoca la exproprierea terenului afectat de o servitute cu destinație de drum instituită prin PUG

Studiu de caz avocat imobiliare Cluj: obiective atinse Instanțele de contencios administrativ de la nivelul mun. Cluj-Napoca au reținut că introducerea unei restricții în PUG ce presupune transferul unei suprafețe de teren pentru respectarea tramei stradale în condițiile inacțiunii autorității de a expropria terenul în discuție reprezintă un abuz și conduce la nerespectarea dreptului de …

Vezi articol

Avocat urbanism Cluj: anularea autorizației de construire și desființarea construcțiilor nelegale în Apahida

Studiu de caz avocat Cluj imobiliare și urbanism: obiective atinse Construirea unui centru hipic în Apahida pe un teren cu privire la care planul urbanistic general al com. Apahida și regulamentul local de urbanism aferent impunea elaborarea unui plan urbanistic zonal anterior emiterii autorizației a determinat Curtea de Apel Cluj să dispună anularea autorizației de …

Vezi articol

Avocat urbanism Cluj: obligarea Primarului la emiterea autorizației de construire pe cale judiciară

Studiu de caz avocat Cluj urbanism și imobiliare: obiective atinse Instituirea unei servituți de utilitate publică direct prin PUG, fără efectuarea procedurii de expropriere cu justă și prealabilă despăgubire, și interdicția aferentă de a construi, încalcă art. 44 din Constituție ce consacră respectarea dreptului de proprietate privată. În aceste condiții instanța a anulat prevederile nelegale …

Vezi articol

Studiu de caz: anularea unor prevederi din PUG Cluj-Napoca și obținerea autorizației de construire pe cale judiciară

Admiterea cererii de chemare în judecată și anularea parțială a HCL nr. 493/2014 adoptată de Consiliul Local a Municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce privește instituirea unei servituți de utilitate publică ce greva terenurile reclamanților și obligarea Primarului la reanalizarea documentației tehnice care a stat la baza cererii de emitere a autorizației de construire, respinsă inițial …

Vezi articol

Studiu de caz partaj imobiliar: tranzacție judiciară asupra unei părți comune dintr-un imobil.

In fapt, reclamantul, asistat și reprezentat de avocați specializați în partaj și imobiliare, a solicitat Judecătoriei Cluj-Napoca partajul imobilului compus din 2 apartamente și pod, prin atribuirea în proprietatea sa exclusivă a întregii suprafețe a podului respectivei clădiri, deținut, la momentul respectiv, în coproprietate cu deținătorul celuilalt apartament. În același timp, s-a solicitat ca instanța …

Vezi articol

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca