Cadrul general

Importanța coformării cu regulile de concurență rezultă atât din amenzile deosebit de mari pe care Consiliul Concurenței le poate aplica companiilor pentru acte și fapte care afectează mediul concurențial normal cât și din procentul ridicat de soluții menținute în favoarea autorității de concurență în cazul în care deciziile de sancționare au fost contestate în instanță.

Astfel, Consiliului Concurenței poate aplica sancțiuni sub formă de amenzi care pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri a agentului economic care încalcă legea concurenței. Suplimentar, în cazul în care astfel de decizii de sancționare sunt contestate în instanță, într-un procent de peste 90% dosarele sunt soluționate irevocabil în favoarea Consiliului Concurenței prin menținerea sancțiunii iar, un procent al amenzilor de peste 60% sunt menținute irevocabil.

Conformare și prevenție

În acest context, combaterea derapajelor de la regulile de concurență se face mai ales prin programe de conformare și prevenție. Plecând de la un audit de concurență al contractelor și activității companiei, echipa noastră poate pregăti un program de conformare și instruire pentru a asigura cunoașterea regulilor de concurență de către cei din companie. Anumite mecanisme contractuale comportă un grad înalt de risc de nerespectare a regulilor de concurență, printre acestea fiind sistemele de schimb de informații comerciale sensibile, înțelegerile de comercializare și standardizare sau, în cazul relațiilor pe verticală între companii, contractele cu înțelegeri de exclusivitate, distribuție selectivă, franciză sau cele care implică sisteme de discount.

Expertiză

În continuare, în cazul intervenției Consiliului Concurenței, expertiza noastră vizează:

  • asistență și reprezentare în fața și în relația cu Consiliul Concurenței cu ocazia unei inspecții inopinate sau în contextul efectuării unei investigații;
  • reprezentarea în fața instanțelor competente pentru a contesta deciziile de sancționare cu scopul anulării acestora sau reducerii cuantumului amenzii aplicate.

Suplimentar, vă putem asista cu privire la întreaga procedura de obținere a autorizării concentrării economice din partea Consiliului Concurenței. Nu în ultimul rând, suportul nostru intervine și în privința aspectelor de concurență neloială (deturnarea clienților de către foști reprezentanți sau angajați ai companiei, denigrarea unui concurent sau a produselor / serviciilor sale, divulgarea sau folosirea de secrete comerciale).

Proiecte Recente

Suportul nostru a declanșat o investigație a Consiliului Concurenței împotriva celui de-al doilea cel mai mare aeroport din România cu privire la o eventuală încălcare a art. 6 din Legea Concurenței, respectiv abuzul de poziție dominată în forma refuzului de a acorda acces la infrastructura aeroportuară în industria de furnizare servicii de handling la sol.

Am asistat un lider mondial în producția și furnizarea de pardoseli la obținerea autorizării din partea Consiliului Concurenței în privința operațiunii de concentrare economică rezultată în urma achiziției unei companii active în domeniul comercializării de plăci ceramice.