Avocat Cluj – Litigii fiscale

Venim în sprijinul vostru cu privire la întreaga paletă de dispute de drept fiscal (impozite directe, indirecte, TVA, taxe, accize, constribuții datorate la bugetele statului) atât în ce privește reprezentarea în fața organelor fiscale cât și, subsecvent, pentru contestarea actelor administrativ-fiscale.

Asistență cu privire la contestarea proceselor verbale de inspecție și a deciziilor de impunere emise de autoritățile fiscale pentru pretinse încălcări privind neplata diferitelor taxe și impozite cum ar fi TVA, impozit pe profit, contribuții sociale, impozit pe venit, taxe locale.

Avocat Cluj – Litigii de drept administrativ

Deservim clienții în legătură cu întregul ciclu de viață a actului administrativ (comportament nelegal al autorităților: refuzul la emiterea de autorizații, licențe, aprobări, etc., întârziere la emitere, inexistența răspunsului, analiza legalității diferitelor documente emise de autorități, plângeri prealabile, procedura aprobării tacite a autorizațiilor și avizelor, reprezentarea în cauze de contencios administrativ, inclusiv anularea actelor administrative cu caracter normativ sau contenciosul funcției publice), precum și orice altă problemă conexă.

Asistență juridică și reprezentare în privința problemelor legale și litigiilor de urbanism (avocat urbanism). Vă asistăm în demersurile de revizuire sau anulare a actelor normative locale (hotărâri de consiliu local, plan urbanistic general, regulament local de urbanism).

Proiecte recente

Am asistat un constructor Italian de autostrăzi ce operează pe piața locală cu privire la anularea unui raport de inspecție fiscală și a unei decizii de impunere prin care nu s-a recunoscut caracterul deductibil pentru cheltuieli în cuantum de 1,5 mil. euro.

Am asistat un fond de investitiții imobiliare cu privire la anularea unei decizii emise de Direcția Antifraudă prin care s-a aplicat un sechestru imobiliar în privința unei clădiri de birouri pentru un prejudiciu estimat la 1,2 mil. euro.

Am reprezentat o entitate de drept public într-o serie de 32 dosare de instanță prin care transportatori în regim taxi solicitau emiterea de autorizații pe cale judiciară.