Litigii de drept administrativ și fiscal

Apelează la un avocat specializat în litigii de drept administrativ și fiscal din Cluj

Ne luptăm cu nedreptatea cauzată de acțiunile autorităților și te susținem împotriva acestora.

Brisc Legal îți oferă asistență și reprezentare în litigiile de contecios administrativ și fiscal.

Casa noastră de avocatură din Cluj îți oferă consultanță în numeroase probleme de drept fiscal:

 • dispute legate de impozite, TVA, taxe, accize și alte contribuții datorate bugetului de stat sau local;
 • reprezentarea în fața organelor fiscale în vederea contestării actelor administrativ-fiscale;
 • asistență pentru contestarea proceselor verbale de inspecție și a deciziilor de impunere a autorității fiscale (anulare și suspendare act fiscal);
 • controale anti-fraudă, măsuri asiguratorii, atragerea răspunderii solidare, suspendare și contestare executare silită ANAF;

Cabinet de avocatură din județul Cluj. Gestionează litigiile de drept administrativ

Comportamentul abuziv al autorității trebuie combătut și sancționat. Singura armă este lupta riguroasă în instanță, ceea ce presupune cunoașterea detaliată a procedurii de contencios administrativ și fiscal, precum și a practicii instanțelor de judecată. Experiența ne ajută să anticipăm soluțiile de instanță plecând de la jurisprudența consacrată sau să propunem soluții inovative pentru a modifica orientarea instanțelor.

Avocații noștri din Baroul Cluj specializați în dreptul administrativ îți oferă:

 • asistență împotriva comportamentului nelegal adoptat de autorități: refuzul emiterii actului, întârzierea emiterii, inexistența unui răspuns la cererile înaintate;
 • analiza legalității documentelor emise de autorități (avize, refuzuri, răspunsuri la petiții);
 • reprezentare în cauze de contencios administrativ, inclusiv anularea actelor administrative cu caracter normativ;
 • contestarea raportelor și a deciziilor emise în urma controalelor Curții de Conturi; reprezentare în litigii inițiate în urma controalelor Curții de Conturi prin care se dispune recuperarea prejudiciilor cauzate;
 • asistență juridică și reprezentare în sfera litigiului de urbanism: revizuirea sau anularea actelor individuale și normative locale (certificat de urbanism, autorizație de construire, hotărâri de consiliu local, plan urbanistic general, zonal, de detaliu, regulament local de urbanism, etc.) Vezi aici studii de caz pentru litigii de urbanism și imobiliare.

Descoperă proiectele Brisc Legal de drept administrativ și fiscal

 • Am asistat un constructor Italian de autostrăzi ce operează pe piața locală cu privire la anularea unui raport de inspecție fiscală și a unei decizii de impunere prin care nu s-a recunoscut caracterul deductibil pentru cheltuieli în cuantum de 1,5 mil. euro.
 • Am asistat un fond de investiții imobiliare cu privire la anularea unei decizii emise de Direcția Antifraudă prin care s-a aplicat un sechestru imobiliar în privința unei clădiri de birouri pentru un prejudiciu estimat la 1,2 mil. euro.
 • Am asistat un operator economic într-o suită de litigii de contencios administrativ în contradictoriu cu autoritatea locală referitor la funcționarea unui centru de agrement nautic.
 • Am asistat o societate din Cluj-Napoca din domeniul construcțiilor în litigii de contencios fiscal vizând atacarea deciziilor de impunere prin care s-au impus obligații de plată suplimentare reprezentând T.V.A. și impozit pe profit în cuantum de peste 4 mil. euro.
 • Am reprezentat o entitate de drept public într-o serie de 32 dosare de instanță prin care transportatori în regim taximetrie solicitau emiterea de autorizații pe cale judiciară.

Apelează la cabinetul de avocatură Brisc Legal Cluj și colaborează cu avocați specializați în litigii de drept administrativ și fiscal. Printr-o analiză riguroasă inițială vom alege strategia optimă pentru maximizarea șanselor tale.

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca