Avocat Cluj – Dispute societare

Analiză pre-litigioasă a hotărârilor societare, precum și a comportamentului organelor de conducere sau a reprezentanților societății. Asistarea clienților în toate fazele de negociere în vederea soluționării disputelor societare prin tranzacții extrajudiciare. Reprezentarea asociaților și acționarilor și a reprezentanților organelor de conducere într-o gamă largă de litigii societare precum: dispute între asociați/acționari, anularea hotărârilor societare, anularea înregistrărilor efectuate la Registrul Comerțului, protecția acționarilor minoritari, opoziții la hotărâri societare, atragerea răspunderii personale a administratorilor și directorilor.

Avocat Cluj – Litigii de dreptul concurenței

Consiliem și asistăm clienții în probleme legate de concurență, atât cu ocazia inspecțiilor inopinate cât și în fața Consiliului Concurenței sau, subsecvent, în cadrul demersurilor procesuale de contestare a deciziilor de sancționare. Vă putem asista în obținerea de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat printr-o încălcare a regulilor de concurență de la nivel național sau de la nivelul UE.