Studiu de caz: Anularea definitivă în instanță a unei amenzi de 200.000 lei aplicate nelegal de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) în sarcina unui operator economic care a încheiat contracte de prestări servicii cu persoane fizice. Inexistența obligației de a încheia contracte individuale de muncă pentru servicii prestate ocazional de persoanele fizice

avocat Cluj plangere ITM

Avocații Brisc Legal Cluj specializați în dreptul muncii și drept contravențional au obținut o hotărâre definitivă la Tribunalul Cluj, de anulare a unei amenzi în cuantum de 210.000 lei aplicate nelegal de către ITM în sarcina clientului nostru, societează ce activează în sectorul furnizării de servicii logistice. În speță, clientul nostru a oferit servicii de …

Vezi articol

Studiu de caz: Obligarea IGPR la plata sumelor – „diurna în valută” din H.G. nr. 1.086/2004, precum și dobândă legală penalizatoare aferentă, în favoarea unor ofițeri de poliție care au participat la misiuni în afara României.

Sintetizarea hotărârilor judecătorești privind recuperarea „diurnei în valută” HG 1086/2004: Curtea de apel Brașov a obligat Inspectoratul General al Poliției Române la plata în favoarea clienților noștri, ofițeri de poliție, a unor venituri salariale denumite „diurnă în valută” instituie prin H.G. nr. 1086/2004 pentru participarea la misiunile în afara României, precum și la plata dobânzii …

Vezi articol

Avocat dreptul muncii Cluj-Napoca – respingerea acțiunii fostului salariat prin care solicita plata unei diferențe de diurnă pentru perioada în care a efectuat transport internațional

Secția civilă din cadrul Tribunalului Maramureș a respins acțiunea în pretenții formulată de un fost angajat cu poziția de șofer al unei societăți de transport internațional de marfă  prin intermediul căreia a solicitat drepturi derivate din contractul de muncă reprezentând diferența de diurnă pe care fostul salariat considera că societatea pârâta o datora. Reclamantul a …

Vezi articol

Avocat dreptul muncii. Răspunderea patrimonială a salariatului. Obligarea salariatului la plata către angajator a prejudiciului cauzat ca urmare a neexecutării corespunzătoare a sarcinilor de serviciu.

Avocat muncii Cluj

RELEVANȚA CAZULUI Dreptul muncii reprezintă un ansamblu de norme juridice cu un obiect specific de reglementare, relațiile sociale de muncă. Normele pe care un salariat le poate încălca sunt fie cele legale, dispozițiile din regulamentul intern, dispozițiile din contractul individual de muncă, dispozițiile din contractul colectiv de muncă, ordinele si dispozițiile conducătorilor ierarhici. Unul dintre aspectele care prezintă dificultate …

Vezi articol

Avocat dreptul muncii Cluj – admiterea acțiunii și anularea deciziei de sancționare disciplinară prin care s-a redus salariul de bază cu 10% pe o perioadă de 3 ani

Studiu de caz – contestare decizie de sancționare disciplinară: Instanțele de judecată din Cluj-Napoca au admis contestația formulată împotriva unei decizi de sancționare disciplinară prin care clientului nostru i-a fost aplicată o reducere cu 10% a salariului de bază pentru o perioadă de 3 luni. Astfel, atât Tribunalul Cluj prin secția specializată pentru conflicte de …

Vezi articol

Avocat dreptul muncii Cluj: respingerea contestației împotriva deciziei de concediere

Studiu de caz respingerea contestației împotriva deciziei de concediere Avocat Brisc Cluj – obiectul litigiului Secția de conflicte de muncă și asigurări sociale din cadrul Tribunalului Cluj a respins contestația formulată de un fost angajat al unei societăți private de curierat prin intermediul căreia a solicitat anularea deciziei de sancționare disciplinară prin care i-a fost …

Vezi articol

Studiu de caz – recalificarea contractului de prestări servicii sportive în contract individual de muncă și plata drepturilor salariale restante pentru un jucător profesionist de baschet

Studiu de caz dreptul muncii

Instanțele de judecată din Municipiul București au constatat nulitatea absolută a declarației de reziliere unilaterală emisă de un club sportiv de la nivel național, au recalificat contractul încheiat între cele două părți, dintr-o convenție civilă, într-un contract individual de muncă, guvernat de legislația specială a dreptului muncii. Totodată, instanțele de judecată au obligat clubul sportiv …

Vezi articol

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca