Probleme curente de drept imobiliar

Ne ocupăm de toate aspectele juridice referitoare la dezvoltarea imobiliară și proiecte de construcții, în special prin asigurarea instrumentelor contractuale necesare procesului de construire și prin supravegherea implementării acestora. De asemenea, vă sfătuim în privința unei game largi de lucrări de construcții, incluzându-le pe cele industriale, rezidențiale, comerciale și în regim public. La nevoie vă putem asista și reprezenta în cazul litigiilor legate de dreptul imobiliar.

Deservim întreg ciclul de viață a unui proiect imobiliar:

  • identificarea vehiculului corporativ și a structurii contractuale corespunzătoare pentru viitoarea dezvoltare imobiliară;
  • analiză de tip due-diligence a proprietății (verificarea titlului de proprietate) sau a companiei dezvoltatoare vizate;
  • redactarea de contracte și acorduri (asociere în participație, contract de societate, contracte de închiriere, antrepriză);
  • achiziția și finanțarea de proiecte imobiliare;
  • asistență juridică pe parcursul procesului de construire și operare;
  • valorificarea proiectului (închiriere cu amenajarea spațiului de birouri sau industrial la comandă, pregătirea documentației pentru spațiile utilizate în comun sau în mod alternativ de către utilizatori).

Proiecte imobiliare în dificultate financiară

Printr-o abordare interdisciplinară, putem asista creditorii sau debitorii dezvoltatori în cazul în care proiectul imobiliar sau de construcții se află într-o situație de dificultate financiară, în iminența insolvenței sau falimentului (consultanță în privința aspectelor complexe de drept real și garanții reale – ipotecă asupra unei universalități de bunuri, ipotecă asupra unei construcții viitoare, ipotecă asupra ameliorațiunilor și asupra fructelor imobilului, ipotecă mobilară asupra creanțelor, conturilor bancare sau acțiunilor și părților sociale, asistență la redactarea și negocierea documentației de împrumut sau restructurare a finanțării, consiliere acordată companiilor ce vizează achiziționarea de proiecte imobiliare sau companii aflate în dificultate). Asigurăm suportul juridic aferent procedurilor de insolvență și faliment.

Proiecte recente

Am asistat un fond de investiții imobiliare în privința problemelor societare și de drept imobiliar de zi cu zi (schimbări în structura corporativă, consultanță în legătură cu activități de management al clădirilor de tip office, vânzarea de imobile și terenuri proprietate a fondului, negocierea și încheierea de contracte de închiriere, consultanță și reprezentanță în fața autorităților în vederea obținerii de autorizații și avize, restructurarea împrumutului bancar în valoare de 35 mil. euro pe care fondul de investiții îl contractase)

Am asistat un dezvoltator imobiliar în procesul de achiziție (due-diligence, negociere, tranzacționare) a unor terenuri  evaluate la 15 mil. euro, vândute în cadrul procedurii de lichidare în urma falimentului.

Am asistat o companie cu capital majoritar de stat listată pe BVB în privința problemelor de drept societar și imobiliar de zi cu zi (consultanță cu privire la structura corporativă și puterile organelor de conducere, asistență în contextul controalelor efectuate de Curtea de Conturi, ANAF-DGIEF, consultanță pre-litigioasă în legătură cu contractele de valorificare a activelor).

Am asistat o companie grecească din domeniul producției și distribuției de componente din aluminiu în contextul procedurilor de executare silită demarate de creditorul ipotecar pentru un împrumut de 2,7 mil euro.