Vă asigurăm suportul nostru juridic în toate fazele de existență ale unei companii (avocat Cluj comercial). Asistăm companii locale sau internaționale indiferent de domeniul în care activează, incluzând instituții financiare, companii din industria grea, retail, construcții sau IT.

Avocat drept comercial Cluj – Înființarea și restructurarea companiei

Vă oferim expertiza noastră pentru înființarea unei companii noi, redactarea de acte constitutive sau contracte de societate pentru toate tipurile de structuri societare, în cazul achiziției unei alte companii, fuziune, divizare, desprindere, dizolvare, lichidare și faliment. Oferim asistență cu ocazia majorării sau micșorării de capital social prin aport în natură sau în bani, prin conversia datoriilor în părți sociale, etc..

Avocat Cluj-Napoca drept comercial – Operațiuni societare de zi cu zi

Vă oferim consultanță în privința oprațiunilor recurente ale unei societăți: conformare legală în cadrul ședințelor organelor de conducere și cu ocazia proceselor decizionale, asistență cu ocazia adunărilor generale ale asociaților, redactarea și/sau înregistrarea hotărârilor societare / deciziilor organelor de conducere, analiza legalității structurii corporative și a puterilor celor cu drept de reprezentare. Asigurăm suportul juridic necesar pentru obținerea și emiterea de autorizații, avize, permise și aprobări.

Avocat Cluj – Contracte comerciale

Asigurăm redactarea și negocierea contractelor comerciale de orice tip cum ar fi cele de vânzare, închiriere, distribuție, leasing, franciză, împrumut, asociere în participație, mandat, comision, cesiune, ipotecă sau alte garanții, antrepriză, transport. Asigurăm auditul contractelor comerciale în derulare în vederea verificării conformării cu normele legale și revizuirea acestora pentru o mai bună performanță contractuală și protecție superioară în caz de neexecutare.

Litigii de drept societar și comercial

Oferim asistență juridică și reprezentare în cazul unor eventuale dispute sau litigii ce decurg din probleme de drept societar și comercial.

Proiecte recente

Am asistat un fond de investiții imobiliare în privința problemelor societare și de drept imobiliar de zi cu zi (schimbări în structura corporativă, consultanță în legătură cu activități de management al clădirilor de tip office, vânzarea de imobile și terenuri proprietate a fondului, negocierea și încheierea de contracte de închiriere, consultanță și reprezentanță în fața autorităților în vederea obținerii de autorizații și avize, restructurarea împrumutului bancar în valoare de 35 mil. euro pe care fondul de investiții îl contractase)

Am asistat un dezvoltator imobiliar în procesul de achiziție (due-diligence, negociere, tranzacționare) a unor terenuri  evaluate la 15 mil. euro, vândute în cadrul procedurii de lichidare în urma falimentului.

Am asistat o companie cu capital majoritar de stat listată pe BVB în privința problemelor de drept societar și imobiliar de zi cu zi (consultanță cu privire la structura corporativă și puterile organelor de conducere, asistență în contextul controalelor efectuate de Curtea de Conturi, ANAF-DGIEF, consultanță pre-litigioasă în legătură cu contractele de valorificare a activelor).

Am asistat o companie grecească din domeniul producției și distribuției de componente din aluminiu în contextul procedurilor de executare silită demarate de creditorul ipotecar pentru un împrumut de 2,7 mil euro.

Am efectuat o analiză societară de tip due diligence și am redactat raportul corelativ preliminar unei operațiuni de achiziție de părți sociale în industria automotive cu o valoare globală de 48 mil. euro.