Despăgubiri ANRP

Alege un avocat specializat în obținerea de despăgubiri ANRP

Procesul de reconstituire a dreptului de proprietate a fost afectat de numeroase încercari de tergiversare din partea autorităților Statului român, materializate atât prin modificările legislative succesive cât și prin pasivitatea funcționarilor responsabili care nu au ținut cont de termenele prevăzute de lege.

Aceste numeroase modificări legislative, dar și omisiunea legiuitorului de a reglementa în detaliu procesul de despăgubire a determinat o practică neunitară la nivelul instanțelor judecătorești, motiv pentru care succesul dumneavoastră în obținerea despăgubirilor în cuantumul meritat și într-un termen rezonabil este condiționat de obținerea de asistență din partea unui avocat specializat în despăgubiri ANRP.

Brisc Horațiu este un avocat din Cluj specializat în despăgubiri ANRP.

În cadrul cabinetului vă putem acorda asistență juridică pentru a determina situația actuală a dosarului dvs. și demersurile de urmat pentru a obține cele mai bune rezultate, atât privind cuantumul despăgubirii cât și prin reducerea timpului de așteptare. Consultanța necesară pentru a determina situația dosarului dvs. este gratuită. După ce determinăm strategia de urmat pentru succesul dosarului dvs., vom stabili o modalitate de colaborare, aceasta fiind flexibilă, în funcție de situația fiecărui dosar în parte.

În continuare, vă prezentăm diferitele stadii în care se poate afla un dosar de despăgubiri și soluțiile orientative de urmat pentru maximizarea șanselor de reușită. Desigur, consultanța particularizată va fi efectuată după obținerea informațiilor și documentelor specifice persoanei și dosarului în cauză.

Ipoteza I – Entitățile competente de la nivel local nu au soluționat cererile

Se va impune formularea unei acțiuni în contradictoriu cu entitatea competentă de la nivel local să soluționeze notificarea, având ca obiect obligarea acesteia la emiterea dispoziției motivate prin care să se propună măsuri reparatorii și obligarea transmiterii dosarului direct către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor. În cadrul acestui litigiu urmează ca instanța să constate inclusiv calitatea de persoană îndreptățită a reclamantului, astfel că nu se va mai impune parcurgerea controlului de legalitate de către prefect.

În vederea punerii în executare a hotărârii judecătorești și pentru a ne asigura că autoritatea debitoare a obligației de a face se conformează în cel mai scurt timp, se va iniția procedura de executare prin aplicarea de penalități.

Ipoteza II – Dosarul este înregistrat la nivelul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietății

Pentru dosarele în care a fost depășit termenul de soluționare administrativă (60 luni de la înregistrare cu excepția dosarelor de fond funciar care trebuie soluționate în 36 luni) se va impune formularea unei acțiuni în contradictoriu cu Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor având ca obiect obligarea acesteia la soluționarea dosarului administrativ.

Similar, pentru executarea cu celeritate a hotărârii se va iniția procedura de executare prin aplicarea de penalități.

Pentru puținele dosare în care nu a fost depășit termenul de soluționare administrativă, se va putea formula o acțiune având ca obiect obligarea autorității la soluționarea cu prioritate a dosarului dacă vă aflați într-una din situațiile prevăzute de art. 34 alin. (5) din Legea nr. 165/2013: a) dosare unde au fost solicitate documente în completare; b) dosare în care există hotărâre judecătorească prin care s-a constatat existența și întinderea dreptului, precum și calitatea de persoană îndreptățită; c) dosare constituite în baza cererilor formulate de persoane supraviețuitoare a Holocaustului, aflate în viață la data de 17.05.2013. Desigur, se vor putea adresa instanței și persoanele care au un număr de dosar cu un număr de înregistrare inferior celui aflat la rând în ordinea de soluționare.

Cuantumul despăgubirii

Prin modificările aduse la Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în Romania, a fost modificată modalitatea dezavantajoasă de evaluare a imobilelor utillizată până recent, în prezent realizându-se în cazul foștilor proprietari sau moștenitorilor prin utilizarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de către Comisia Naţională.

În continuare, în lipsă de documente relevante privind amplasamentul sau caracteristicile tehnice ale imobilului pentru care se stabilesc despăgubiri, autoritatea va emite o decizie de despăgubiri folosind o evaluare prin aplicarea valorilor minime pentru zona sau categoria de imobil prevăzută de grila notarială.

Ipoteza III – Emiterea unei Decizii de invalidare sau emiterea unei Decizii de compensare în care despăgubirea a fost diminuată nelegal

Deciziile emise cu nerespectarea legii (de invalidare sau cu diminuarea nelegală a cuantumului despăgubirii) trebuie atacate în termen de 30 zile de la data comunicarii deciziei.

Astfel, este imperativ ca persoanele îndreptățite să apeleze la un avocat ANRP în cel mai scurt timp.

În cadrul acestui tip de litigiu, având ca obiect anularea deciziei nelegale și obligarea la emiterea unei noi decizii, se va putea efectua inclusiv o expertiză tehnică specializarea evaluare imobiliară pentru a determina în mod obiectiv valoarea corectă a despăgubirii. Dacă este necesar, se vor efectua demersuri la autoritățile competente (Arhivele Naționale, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, autorități locale, etc.) pentru a obține documente relevante în vederea maximizării despăgubirilor. Desigur, se va putea solicita și efectua inclusiv o expertiză tehnică specializarea topografie pentru determinarea în mod corect a vechiului amplasament, în măsura în care dosarul administrativ nu conține suficiente detalii în acest sens.

Sumar – pasii de urmat pentru a obtine asistența avocatului specializat în despăgubiri ANRP

  • Contactează-ne pentru a programa o sesiune de analiza gratuită la birou sau on-line
  • Pregătește o serie de informații și documente minimale. Noi îți vom solicita eventuale alte informații de care avem nevoie
  • Pe baza informațiilor și documentelor transmise vom stabili o strategie de succes de urmat

Totul este gratuit până în acest punct și se face in baza unui acord de confidențialitate

  • Stabilirea modalității de colaborare (onorarii flexibile în funcție de situația fiecărui dosar)
  • Demararea și parcurgerea demersurilor administrative și litigioase
  • Vom asigura informarea continuă a clientului prin e-mailuri și întâlniri de informare

Parcurge studiile de caz în care am obținut hotărâri favorabile în litigii vizând despăgubiri ANRP:

  • Am obținut la Tribunalul Cluj majorarea compensației de la 64.600 puncte la 525.000 puncte – vezi aici
  • Am obținut obligarea C.N.C.I. la soluționarea cu prioritate a dosarului administrativ format în baza Legii nr. 10/2001 – vezi aici
  • Am obținut obligarea C.N.C.I. la emiterea unei Decizii de compensare în cuantum de 586.556 – vezi aici

Parcurge hotărârile anonimizate pronunțate în dosare ANRP în care am asigurat asistența juridică:

Decizia din 2021 a Curții de Apel Timișoara în urma căreia se modifică Decizia de compensare emisă de CNCI pentru 108.250 puncte în sensul că se acordă reclamantului 330.269 puncte. Imobilul vizat era un apartament preluat abuziv de pe raza Mun. Timișoara, instanța scăzând din suma rezultate din evaluare, valoarea creditului nerambursat la CEC actualizată. – vezi aici

Decizia din 2023 a Curții de Apel Cluj în urma căreia se anulează Decizia de compensare emisă de CNCI pentru 64.600 puncte în sensul că se acordă reclamantului 525.050 puncte. Imobilul vizat era un teren situati în zona Aeroportului din Cluj-Napoca, autoritatea omițând să aibă în vedere că la momomentul preluării abuzive reprezenta „loc de casă.” – vezi aici

Decizia din 2023 a Tribunalului Cluj în urma căreia se anulează Decizia de compensare emisă de CNCI pentru 66.196 puncte în sensul că se acordă reclamantului 185.991 puncte, pentru 1/2 dintr-un apartament din Cluj-Napoca confiscat ca urmare a omisiunii persoanei de a reveni în țară. – vezi aici

Decizia din 2023 a Curții de Apel Târgu-Mureș prin care se anulează Decizia de validare parțială emisă de CNCI pentru 239.062 puncte compensatorii și se acordă reclamantelor 956.250 puncte. Autoritatea limitase eronat dreptul de compensare doar la cota de 1/4 ce revenea soției supraviețuitoare, fără a avea în vedere și diferența de cota de 3/4 a descendenților din imobilul teren de 5100 mp. Instanța a admis evaluarea terenurilor prin raportare la încadrarea actuală în intravilanul orașului Târgu-Mureș, deși la momentul cooperativizării terenul era agricol extravilan. – vezi aici

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca