Litigii

Alege un avocat specializat în litigii din Cluj pentru a maximiza șansele tale de reușită în instanță

Susținem rezolvarea diferendelor într-o manieră amiabilă și demarăm litigiul când știm că avem șanse de câștig. Suntem avocați de litigii din Cluj și dorim să avem succes împreună.

Echipa noastră de avocați specializați în litigii recomandă soluționarea disputelor judiciare într-o manieră amiabilă, promptă și avantajoasă pentru ambele părți.  Totuși, dacă singura soluție este litigiul de instanță, atunci îți oferim susținere nelimitată și toată competența noastră profesională.

Urmărim să anticipăm apărările părții adverse și plănuim strategia în avans pentru a avea control permanent asupra derulării litigiului și a maximiza șansele de a obține soluția favorabilă.

Avocații noștri specializați în litigii abordează numeroase situații litigioase din domenii diverse:

 • litigii comerciale, de asigurări și recuperări de creanțe;
 • litigii vizând executarea silită, inclusiv contestații la executare;
 • litigii vizând despăgubiri A.N.R.P. sau reconstituiri ale dreptului de proprietate;
 • litigii de drept administrativ și fiscal;
 • litigii de drept societar și concurență;
 • litigii de drept real, de urbanism și construcții și imobiliare;
 • litigii de muncă, succesorale și de drept dreptul familiei;
 • litigii de răspundere delictuală (accidente și alte cauze).

Apelează la un avocat din Cluj cu expertiză în litigii comerciale

Oferim consultanță și reprezentare în toate ariile care țin de sectorul comercial, dar și în recuperarea debitelor restante.

Vă stăm la dispoziție cu:

 • soluționarea litigiilor ce decurg din contracte comerciale sau de asigurări;
 • rezolvarea situațiilor conflictuale privind achiziția de bunuri;
 • litigii și proceduri diverse de recuperare a debitelor restante;
 • asistență de drept bancar sau protecția consumatorului.

Soluționează litigiile de drept administrativ și fiscal

Te susținem în soluționarea disputelor de drept fiscal (impozite, taxe, TVA, etc.) De altfel, te ajutăm în sancționarea comportamentului nelegal al autorităților.

Oferim suport juridic în:

 • contestarea actelor administrativ-fiscale neconforme;
 • contestarea proceselor verbale de inspecție și a deciziilor de impunere emise de autorități;
 • sancționarea refuzului autorităților de a emite autorizații, avize și aprobări;
 •  asistență și reprezentare în litigii de urbanism.

Asistență și reprezentare pentru litigii de drept societar

Contribuim la afacerea ta prin:

 • asistare în toate etapele de negociere pentru soluționarea disputelor societare și finalizarea prin tranzacții extrajudiciare;
 • angajarea răspunderii administratorului, protecția acționarilor minoritari sau rezolvarea disputelor între acționari/ asociați prin anularea hotărârilor A.G.A.;
 • consiliere în dreptul concurenței cu ocazia inspecțiilor întreprinse de Consiliul Concurenței;
 • asistare pentru obținerea despăgubirilor în cazul încălcării regulilor de concurență la nivel național sau european.

Oferim reprezentare în probleme de proprietate imobiliară și dreptul urbanismului, utilizând o abordare multidisciplinară derivată din colaborarea eficientă cu arhitecți, ingineri, evaluatori și topografi.

Asigurăm:

 • reconstituirea dreptului de proprietate a imobilelor confiscate abuziv de regimul comunist;
 • obținerea de despăgubiri ANRP pentru imobilele prealuate abuziv;
 •  asistență pentru acțiuni de fond funciar, grănițuire sau evacuare;
 • sprijin pentru obținerea certificatului de urbanism sau a autorizației de construire din partea autorităților locale ori pentru anularea autorizațiilor nelegale;

Casa de avocatură Brisc: litigii de muncă, succesorale și de dreptul familiei

Asistăm și reprezentăm în fața instanțelor angajații, angajatorii și persoanele cu competențe de management. Ne implicăm atât în partajele succesorale, cât și în dispute ce țin de dreptul familiei.

Îți oferim implicarea noastră în:

 • litigii derivate din nerespectarea clauzelor din contractul individual de muncă;
 • pledarea în instanță pentru sancționarea încălcării clauzelor de neconcurență;
 •  consultanță și reprezentare în caz de concediere ilegală și abuzivă cu obținerea de daune interese;
 • reprezentare în caz de divorțuri, custodie, partajul bunurilor, partaj succesoral sau al comunicatății matrimoniale.

Reprezentare în situații de angajare a răspunderii civile delictuale

Elaborăm strategii eficiente și susținem victimele pe parcursul întregului proces de despăgubire, abordând chiar și situații litigioase cauzate de malpraxis sau în urma accidentelor auto.

Te susținem în:

 • obținerea legală a despăgubirilor în urma încheierii de tranzacții cu asiguratorii sau maximizarea despăgubirilor din accidente auto în fața instanței;
 •  tragerea la răspundere pentru prejudiciile aduse prin fapte ilicite;
 • asistarea în procesul penal a persoanei vătămate pentru obținerea de despăgubiri.

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca