Ne adresăm întregului spectru de probleme de dreptul muncii prin acordarea de consultanță sau reprezentarea în litigii, precum și asigurarea conformării cu regulile de securitate socială. Expertiza noastră se întinde de la elaborarea de scheme de management pentru companii, până la pregătirea contractelor contractelor colective de muncă sau de clauze specifice contractelor individuale (clauze de loialitate și neconcurență, clauze cu privire la formarea profesională sau de mobilitate, scheme de recompensare a performanței prin bonusuri sau dreptul la participații în companie).

Probleme generale de dreptul muncii

Asistăm angajatorii la redactarea și negocierea contractului colectiv de muncă, răspundem la pretențiile angajaților sau la acțiunile sindicatelor. Asistăm companiile cu ocazia restructurărilor de personal și în privința situației salariaților în caz de transfer de întreprindere. Vă asigurăm expertiza necesară pentru stablirea de proceduri și regulamente interne sau pentru organizarea timpului de muncă sau în caz de detașare transfrontalieră.

Asigurăm suportul la redactarea documentelor legale necesare la încetarea contractului de muncă, precum și la parcurgerea fazelor premergătoare încetării (procedura disciplinară, sancționare disciplinară, demisie, negocieri și tranzacții). Ne adresăm inclusiv chestiunilor de dreptul muncii aflate în legătură cu fuziuni sau achiziții, transferul colectiv al salariaților la un nou angajator, negocierea contractelor de muncă pentru cei aflați în poziții de conducere sau conformarea cu regulile fiscale în cazul colaborării cu forme alternative contractului individual de muncă).

Consiliem și reprezentăm persoane aflate în poziții de conducere la negocierea contractelor de muncă sau mandat și asistăm administratorii și directorii cu privire la înțelegerile încheiate la finalizarea colaborării în contextul eventualelor procese de restructurare

Regimul de muncă al străinilor

Oferim asistență în legătură cu legislația și cerințele legale privind regimul de muncă al expaților în România, inclusiv relativ la permisele / vizele de ședere sau muncă necesare pentru ca persoane străine să fie angajate în România. Asigurăm reprezentarea cetățenilor străini în fața autorităților române pentru efectuarea formalităților necesare pentru munca legală a acestora în România.

Litigii de dreptul muncii

Asistență juridică și reprezentare în faza pre-litigioasă și litigioasă a angajatorilor, angajaților și persoanelor aflate în poziții de management în fața instanțelor pentru probleme ce derivă din dreptul muncii și dreptul asigurărilor sociale (respectarea drepturilor conferite prin contractul individual sau colectiv de muncă, nerespectarea de clauze specifice contractului individual de muncă, concediere nelegală sau abuzivă, discriminare, hărțuire sexuală și calomnie, protecția drepturilor de proprietate intelectuală ce aparțin angajatorului).