Avocat Cluj – Litigii de drept imobiliar

Reprezentăm clienții în fața instanțelor competente în toate litigiile ce derivă din probleme de proprietate imobiliară, cum ar fi litigii complexe ce privesc dreptul de proprietate asupra imobilelor, revendicarea dreptului de proprietate în privința imobilelor confiscate abuziv de regimul comunist sau obținerea de despăgubiri, acțiuni de fond funciar, acțiuni în grănițuire, acțiuni în evacuare, litigii cu constructorii sau în legătură cu dreptul de închiriere.

Avocat Cluj – Urbanism și mediu

Oferim servicii avocațiale specializate în dreptul urbanismului. Colaborăm cu arhitecți, ingineri și topografi pentru a fundamenta soluțiile noastre juridice cu expertiza tehnică necesară.  Vă oferim suportul în obținerea autorizației de construire fie prin reprezentarea pe lângă autoritățile locale, fie pe cale judiciară, prin obligarea Primarului la emiterea autorizației de construire.

Expertiza noastră include anularea hotărârilor de consiliu local din materia urbanismului, anularea prevederilor din planurile de urbanism sau regulamentul local de urbanism, obținerea de derogări de la regimul de construire, obținerea de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin comportamentul autorității sau determinat de întârziere.

Venim în întâmpinarea problemelor voastre derivate din dreptul urbanismului și mediului: anulări de PUZ-uri, PUD-uri, avize și acorduri de mediu, certificate de urbanism, descărcări de sarcină arheologică, autorizații de desființare sau construire, exproprieri, demolări de construcții ridicate cu încălcarea prevederilor legale, etc..

Vă oferim suport legal în contestarea amenzilor impuse de autorități pentru pretinse încălcări ale legislației incidente în domeniul construcțiilor.