Insolvență și faliment

Asigurăm reprezentarea debitorilor / administratorilor speciali în timpul procedurii de insolvență (consultanță în privința strategiei, deschiderea procedurii insolvenței, protecție împotriva cererilor de creanță sau acțiunilor abuzive de deschidere a procedurii insolvenței, precum, protecție împotriva cererilor de atragere a răspunderii personale a celor care au contribuit la starea de insolvență, a acțiunilor în anularea unor acte ori operaţiuni frauduloase).

Reprezentăm creditorii în timpul procedurii de insolvență (evaluarea alternativelor clienților pentru recuperarea creanțelor și a posibilităților de trazacționare asupra creanței, asigurarea recuperării de către creditor a creanței în urma lichidării bunurilor debitorului sau prin atragerea răspunderii personale, anularea tranzacțiilor frauduloase menite să micșoreze patrimoniul debitorului, formularea de contestații împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar și a constesațiilor împotriva rapoartelor administratorului judiciar sau ale lichidatorului judiciar).

Proiecte imobiliare în dificultate financiară

Printr-o abordare interdisciplinară, putem asista creditorii sau debitorii dezvoltatori în cazul în care proiectul imobiliar sau de construcții se află într-o situație de dificultate financiară, în iminența insolvenței sau falimentului.

Proiecte recente

Am obținut respingerea unei cereri de deschidere a procedurii insolvenței formulate de un creditor pentru o pretinsă creanță în cuantum de peste 11 mil. euro.

Am reprezentant cu succes un creditor, entitate de drept public, în cadrul unei contestații împotriva înscrierii la masa credală fără drept de vot a unei creanțe în cuantum de 8 mil. euro.

Am reprezentat cu succes un debitor  ce activa în industria textilă în contextul acțiunii formulate de administratorul judiciar în anularea unei pretinse operațiuni frauduloase de compensare tripartită cu o valoare de 2,2 mil euro.

Am asistat o companie din industria furnizării și distribuției de energie electrică cu privire la procedura de deschidere a propriei insolvențe pentru creanțe cu o valoare cumulată de aprox. 30 mil. euro.