Proiecte recente

Puteți regăsi în continuare o selecție a proiectelor reprezentative pe care le-am gestionat recent. Se impune să aveți în vedere că, în concordanță cu forma revizuită a Statutului Profesiei de Avocat, numele clienților nu poate fi divulgat în mod public.

Drept societar și imobiliar

 • am asistat un fond de investiții imobiliare în privința problemelor societare și de drept imobiliar de zi cu zi (schimbări în structura corporativă, consultanță în legătură cu activități de management al clădirilor de tip office, vânzarea de imobile și terenuri proprietate a fondului, negocierea și încheierea de contracte de închiriere, consultanță și reprezentanță în fața autorităților în vederea obținerii de autorizații și avize, restructurarea împrumutului bancar în valoare de 35 mil. euro pe care fondul de investiții îl contractase);
 • am asistat un dezvoltator imobiliar în procesul de achiziție (due-diligence, negociere, tranzacționare) a unor terenuri  evaluate la 15 mil. euro, vândute în cadrul procedurii de lichidare în urma falimentului;
 • am asistat o companie cu capital majoritar de stat listată pe BVB în privința problemelor de drept societar și imobiliar de zi cu zi (consultanță cu privire la structura corporativă și puterile organelor de conducere, asistență în contextul controalelor efectuate de Curtea de Conturi, ANAF-DGIEF, consultanță pre-litigioasă în legătură cu contractele de valorificare a activelor);
 • am asistat o companie grecească din domeniul producției și distribuției de componente din aluminiu în contextul procedurilor de executare silită demarate de creditorul ipotecar pentru un împrumut de 2,7 mil euro;

Dreptul concurenței

 • suportul nostru a declanșat o investigație a Consiliului Concurenței împotriva celui de-al doilea cel mai mare aeroport din România cu privire la o eventuală încălcare a art. 6 din Legea Concurenței, respectiv abuzul de poziție dominată în forma refuzului de a acorda acces la infrastructura aeroportuară în industria de furnizare servicii de handling la sol;
 • am asistat un lider mondial în producția și furnizarea de pardoseli la obținerea autorizării din partea Consiliului Concurenței în privința operațiunii de concentrare economică rezultată în urma achiziției unei companii active în domeniul comercializării de plăci ceramice;

Insolvență

 • am obținut respingerea unei cereri de deschidere a procedurii insolvenței formulate de un creditor pentru o pretinsă creanță în cuantum de peste 11 mil. euro;
 • am reprezentat cu succes un creditor, entitate de drept public, în cadrul unei contestații împotriva înscrierii la masa credală fără drept de vot a unei creanțe în cuantum de 8 mil. euro;
 • am reprezentat cu succes un debitor  ce activa în industria textilă în contextul acțiunii formulate de administratorul judiciar în anularea unei pretinse operațiuni frauduloase de compensare tripartită cu o valoare de 2,2 mil euro;
 • am asistat o companie din industria furnizării și distribuției de energie electrică cu privire la procedura de deschidere a propriei insolvențe pentru creanțe cu o valoare cumulată de aprox. 30 mil. euro;

Litigii administrative și fiscale

 • am asistat un operator economic într-o suită de litigii de contencios administrativ în contradictoriu cu autoritatea locală referitor la funcționarea unui centru de agrement nautic;
 • am asistat un constructor Italian de autostrăzi ce operează pe piața locală cu privire la anularea unui raport de inspecție fiscală și a unei decizii de impunere prin care nu s-a recunoscut caracterul deductibil pentru cheltuieli în cuantum de 1,5 mil. euro;
 • am asistat un fond de investitiții imobiliare cu privire la anularea unei decizii emise de Direcția Antifraudă prin care s-a aplicat un sechestru imobiliar în privința unei clădiri de birouri pentru un prejudiciu estimat la 1,2 mil. euro;
 • am reprezentat o entitate de drept public într-o serie de 32 dosare de instanță prin care transportatori în regim taxi solicitau emiterea de autorizații pe cale judiciară.

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca