Avocat Cluj – Litigii de muncă

Asistență juridică și reprezentare în faza pre-litigioasă și litigioasă a angajatorilor, angajaților și persoanelor aflate în poziții de management în fața instanțelor pentru probleme ce derivă din dreptul muncii și dreptul asigurărilor sociale (respectarea drepturilor conferite prin contractul individual sau colectiv de muncă, nerespectarea de clauze specifice contractului individual de muncă, defăimare, încălcarea clauzelor de neconcurență, însușirea fără drept a secretelor comerciale, protecția drepturilor de proprietate intelectuală a angajatorului concediere nelegală sau abuzivă, discriminare, hărțuire sexuală și calomnie, recuperarea drepturilor salariale restante).

Venim în întâmpinarea voastră în legătură cu litigii derivate din calitatea de funcționar public.

Avocat Cluj – Litigii succesorale și de dreptul familiei

Vă putem reprezenta în privința litigiilor și partajelor succesorale, precum și în dispute de dreptul familiei, cum ar fi: divorțuri, custodia și locuința minorului, pensia de întreținere, partajul bunurilor între soți, convenții matrimoniale la casătorie, aplicarea regimului separației de bunuri.