Avocat Legea 10/2001, 165/2013 Cluj : Anulare decizie de compensare CNCI. Majorarea de peste 8 ori a cuantumului compensării

Anularea deciziei de compensare emisă în mod nelegal de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor. Obținerea pe cale judiciară a unei despăgubiri majorate, de peste opt ori mai mare

RELEVANȚA SPEȚEI

Persoanele ale căror imobile au fost preluate în mod abuziv de către stat în perioada 1945 – 1989 au dreptul la măsuri compensatorii în situația în care restituirea imobilelor în natură nu mai este posibilă. Odată validat dosarul la nivelul autorităților locale, competența emiterii deciziei de compensare prin care se validează dreptul și se acordă despăgubirile aparține, potrivit Legii nr. 350/2001, Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor.

Împotriva modului de soluționare a deciziilor de invalidare a dreptului sau de stabilire a cuantumului despăgubirii se poate face contestație în termen de 30 de zile de la comunicare, la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție s-ar afla imobilul. Practica autorității este de a stabili o despăgubire într-un cuantum cât mai redus, plecând de la aplicarea eronată a criteriilor de evaluare a imobilelor. Astfel, este deosebit de important ca beneficiarii acestor drepturi să aibă parte de asistență din partea unor avocați specializați în litigii de retrocedări, pentru a maximiza despăgubirea ce se poate acorda.

SINTEZA STĂRII DE FAPT ȘI SUSȚINEREA CAZULUI ÎN FAȚA INSTANȚELOR

În fapt, reclamantele sunt beneficiarele dreptului de despăgubire în legătură cu un teren de 1295 mp situat în mun. Cluj-Napoca, cartierul Someșeni, aflat în apropierea Aeroportului Internațional Avram Iancu. În legătură cu acest teren, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor a emis în anul 2021 o decizie de compensare, plecând de la o evaluare ce are la bază că terenul s-ar fi situat în intravilanul mun. Cluj-Napoca, la o distanță semnificativă de zonele de interes imobiliar și, totodată, la o distanță semnificativă față de locurile de branșare la orice fel de utilități. Din cauza acestor caracteristici ale evaluării, decizia de compensare privește o despăgubire mult mai mică față de cea la care erau îndrituite reclamantele.

Mecanismul de compensare în discuție se bazează pe un sistem de puncte, unde fiecare punct reprezintă echivalentul unui leu, și se face prin aplicarea grilei notariale valabile în anul precedent emiterii deciziei de compensare, conform art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013. În cadrul acestui mecanism, se va ține cont și de caracteristicile tehnice ale imobilului și de categoria de folosință la data preluării acestuia.

În esență, aspectul litigios incident în această speță ține de situarea terenului deținut de către reclamante. După cum am amintit și mai sus, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor considera că terenul nu se află într-o zonă de interes și că nu se află în apropierea utilităților, în consecință calculul pentru compensare fiind făcut prin aplicarea sumei de 50 lei/mp, sumă apreciată în raport de un teren fără utilități în apropiere, conform grilei notariale valabile pentru Cluj-Napoca. Criteriile de care s-a ținut cont la momentul efectuării acestei aprecieri sunt distanța față de zonele de interes imobiliar și față de accesul la utilități, prin raportare la situația de la data preluării abuzive.

În fața primei instanțe, în vederea combaterii concluziei la care a ajuns autoritatea, echipa de avocați BRISC LEGAL, cu experiență în litigii specifice Legilor nr. 10/2001 și 165/2013, a demonstrat că terenul respectiv a fost și este în continuare situat într-o zonă urbanizată, și astfel, punctajul acordat în vederea compensării ar trebui să fie unul mult mai mare.

În acest sens, avocații au demonstrat că inclusiv la data preluării caracteristicile terenului erau specifice zonelor urbanizate și nu terenurilor agricole. Astfel, s-a susținut că încă din momentul emiterii deciziei de expropriere se menționa faptul că terenul în discuție se află în perimetrul construibil al mun. Cluj, zona industrială, utilitățile fiind în imediata apropiere a acestuia.

De asemenea, prin administrarea de probațiune, respectiv documente de carte funciară, s-a demonstrat că parcela corespundea unui loc de casă în suprafață de 1296 mp, astfel că utilitatea acestuia era non-agricolă încă de la data preluării abuzive.

Ultimul argument invocat ține de situarea terenului în imediata apropiere a Aeroportului Internațional Avram Iancu, mai exact vis-a-vis de acesta, zonă cu acces la utilități și care în mod evident era una de interes încă de la momentul preluării. În baza tuturor acestor aspecte invocate, a fost solicitat instanței să dispună anularea deciziei de compensare inițiale și să oblige CNCI la emiterea unei decizii noi, prin care cuantumul compensării să fie calculat prin raportare la situarea terenului într-o zonă cu acces la utilități, prin corecta aplicare a criteriilor de evaluare instituite de lege.

OBȚINEREA PE CALE JUDICIARĂ A UNEI DESPĂGUBIRI DE 8 ORI MAI MARE

Sentința pronunțată în această cauză a fost favorabilă, instanța dispunând admiterea cererii astfel cum a fost formulată. Astfel, dacă prin decizia de compensare autoritatea a stabilit o despăgubire în cuantum de 64.600 puncte, prin contestarea acesteia și administrarea de probațiune relevantă, avocații BRISC LEGAL specializați în obținerea de compensații potrivit Legii nr. 165/2013 au obținut pentru clienți creșterea semnificativă a despăgubirilor la valoarea de 525.000 puncte.

În ceea ce privește decizia instanțelor de judecată, s-a constatat anul 2020 ca fiind de referință pentru acordarea compensației, fiind anul anterior deciziei de compensare. Această soluție a fost motivată în baza art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2023, coroborat cu dezlegarea dată de către Înalta Curte privind modul de interpretarea în practică a acestui articol, prin decizia cu nr. 52/2017.

Drept concluzie, atât Tribunalul Cluj cât și Curtea de Apel Cluj au considerat justificate argumentele expuse de noi privitoare la încadrarea terenului în zona cu acces la utilități, raportat la caracteristicile de la data preluării și astfel s-a obținut pentru beneficiari pe cale judiciară o compensație de peste 8 ori mai mare decât despăgubirea acordată de autoritate.

Mai multe detalii privind litigiile de acest tip puteți citi accesând secțiunea relevantă a site-ului.

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca