Studiu de caz: Obligarea IGPR la plata sumelor – „diurna în valută” din H.G. nr. 1.086/2004, precum și dobândă legală penalizatoare aferentă, în favoarea unor ofițeri de poliție care au participat la misiuni în afara României.

Sintetizarea hotărârilor judecătorești privind recuperarea „diurnei în valută” HG 1086/2004:

Curtea de apel Brașov a obligat Inspectoratul General al Poliției Române la plata în favoarea clienților noștri, ofițeri de poliție, a unor venituri salariale denumite „diurnă în valută” instituie prin H.G. nr. 1086/2004 pentru participarea la misiunile în afara României, precum și la plata dobânzii legale penalizatoare aferente diurnei, calculată de la data scadenței fiecărei sume și până la data plății efective.

În fapt, clienții noștri, ofițeri încadrați la nivelul IGPR au participat la misiuni în Mali sub egida ONU în perioada 01.10.2014 – 18.09.2016, respectiv în Kosovo sub egida ONU și UE în perioada 20.12.2006 – 30.11.2010.

Avocații echipei noastre specializați în litigii de contencios administrativ și conflicte de muncă au combătut cu succes apărările formulate de Inspectoratul General al Poliției Române și au convins instanța de judecată să stabilească următoare:

Nu a fost împlinit termenul de 3 ani de prescripție extinctivă – respingerea excepției prescripției invocate de IGPR

Instanța de judecată a stabilit cu titlu definitiv că acțiunile formulate în numele clienților noștri nu sunt prescrise, având în vedere că Hotărârea de Guvern nr. 1086/2004, care stabilea drepturile financiare ale participanților trimiși în misiuni în afara României, era un act normativ militar ce nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, iar clienții noștri au luat la cunoștință despre existența Hotărârii de Guvern abia în anul 2020, atunci când a fost publicată o altă Hotărâre de Guvern prin care a fost abrogată H.G. nr. 1086/2004.

Astfel, instanța de judecată a validat argumentul avocaților specializați în litigii cu funcționarii publici, care s-au prevalat de interpretarea și aplicarea în speță a prevederilor art. 2.523 Cod civil: „Prescripția începe să curgă de la data când titularul dreptului la acțiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască nașterea lui”.

În vederea dezlegării modalității corecte de interpretare a art. 2.523 Cod civil, avocații Brisc Legal au formulat o solicitare admisă de către Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov prin care a fost sesizată Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a se pronunța asupra unei probleme de drept soluționate diferit de instanțele judecătorești.

Prin Decizia nr. 18/2021 și ulterior prin Decizia nr. 10/2022 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție (obligatorie pentru instanțe) s-a stabilit că în privința H.G. nr. 1086/2004 nu poate opera principiul potrivit căruia nimeni nu poate invoca necunoașterea legii („nemo censetur ignorare legem”), având în vedere că Hotărârea nu a fost niciodată publicată în Monitorul Oficial. De asemenea, ICCJ a stabilit în sarcina instanțelor obligația de a verifica în fiecare litigiu în parte dacă personalul trimis în misiunile din afara României au avut posibilitatea de a afla despre existența și conținutul H.G. nr. 86/2004.

Curtea de Apel Brașov și-a însușit argumentele avocaților de contencios administrativ și a stabilit că revenea sarcina Inspectoratului General de a proba susținerea potrivit căreia a adus la cunoștința clienților noștri drepturile prevăzute de H.G. nr. 1086/2004. Mai mult, din înscrisurile solicitate de noi, a rezultat că la nivelul unităților teritoriale din care făceau parte clienții noștri, nu au fost comunicate copii după hotărârile, fiind astfel imposibilă cunoașterea.

Ofițerii de poliție au dreptul la diurna prevăzută de H.G. nr. 1086/2004 suplimentar diurnei oferite de partenerul extern (ONU și UE)

Prin Decizia Înaltei Curți nr. 24/2022 (obligatorie pentru instanțe) s-a stabilit că scopul diurnei prevăzute de H.G. nr. 1086/2004 este compensare a inconvenientelor rezultate din riscurile la care este supus personalul participant la misiunile în afara teritoriului român în zonele de operații.

Astfel, avocații noștri specializați în recuperarea de drepturi salariale au demonstrat în fața Curții de Apel Brașov că diurnele primite de clienții noștri de la partenerii externi (ONU și UE) au avut scopul de a acoperi cheltuielile zilnice cu cazarea, mâncarea și alte cheltuieli mărunte, fără ca aceste indemnizații să acopere inconvenientele rezultate din riscurile la care este supus personalul participant la misiuni în afara României.

În consecință, instanța de judecată a obligat pârâta IGPR la plata drepturilor financiare constând în „diurna în valută prevăzută de H.G. nr. 1086/2004 pentru perioadele petrecute în misiunile din Mali, respectiv Kosovo, în cuantum aproximativ de 28.000 Euro, respectiv 60.000 Euro, precum și la plata dobânzilor penalizatoare (aproximativ jumătate din cuantumul diurnelor) calculate de la data la care pârâta trebuie să facă plata diurnelor în timpul misiunilor.


Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca