Studiu de caz partaj imobiliar: tranzacție judiciară asupra unei părți comune dintr-un imobil.

In fapt, reclamantul, asistat și reprezentat de avocați specializați în partaj și imobiliare, a solicitat Judecătoriei Cluj-Napoca partajul imobilului compus din 2 apartamente și pod, prin atribuirea în proprietatea sa exclusivă a întregii suprafețe a podului respectivei clădiri, deținut, la momentul respectiv, în coproprietate cu deținătorul celuilalt apartament. În același timp, s-a solicitat ca instanța să dispună înscrierea într-o carte funciară nou formată a suprafeței podului ce face obiectul ieșirii din indiviziune.

Partajul a fost solicitat deoarece reclamantul a dorit utilizarea acelui spațiu nefolosit și schimbarea destinației podului respectiv în spațiu de locuit rezidențial. Totodată, s-a solicitat atribuirea în proprietate exclusivă din prisma faptului că podul nu este comod a fi partajat în natură și pârâții nu și-au exercitat niciodată dreptul de folosință asupra acestuia neexistând posibilitatea de a asigura sau edifica o cale de acces de la proprietatea pârâților către pod.

Datorită faptului că realizarea partajului pe cale contencioasă ar fi implicat cheltuieli ridicate, raportat la faptul că ar fi fost necesară o cercetare la fața locului precum și o expertiză tehnică judiciară, avocații specializați în partaj și imobiliare au arătat părților că încheierea unei tranzacții ar fi mai avantajoasă pentru toți cei implicați. Astfel, părțile au acceptat respectiva propunere și ieșirea din indiviziune s-a realizat prin încheierea unei tranzacții de care instanța a luat act.

Prin urmare, încheierea acestui act a dus la stingerea litigiului, instanța pronunțând o hotărâre de expedient prin intermediul căreia a luat act de aspectele stipulate de părți în cuprinsul tranzacției.

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca