Avocat Cluj clauze abuzive BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Studiu de caz anulare clauze abuzive din contractul de credit

Avocat Brisc Legal Cluj: obiectivele atinse

Instanțele de judecată din Cluj-Napoca au constatat caracterul abuziv al unor clauze prevăzute în contractul de credit încheiat cu BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.. Astfel, instanța a dispus anularea clauzelor ce priveau comisionul de întocmire dosar, comisionul lunar de gestiune și  comisionul de administrare, dispunând totodată restituirea sumelor achitate în considerarea acestor dispoziții contractuale.

În fapt, o persoană fizică a încheiat un contract de credit cu o valoare de 22.000 euro pe o durată de 300 luni, cu o instituție bancară din România. În cuprinsul acestui contract erau prevăzute, pe lângă obligația principală de restituire a împrumutului și de plată a dobânzii aferente, diverse clauze ce stabileau obligații bănești suplimentare în sarcina împrumutatului.

Astfel, în contractul inițial era stabilit suplimentar un comision de întocmire dosar în cuantum fix, de aprox. 400 euro și un comision lunar de gestionare a creditului de 0,10% din valoarea creditului. Printr-un act adițional, s-a introdus un comision de administrare a creditului constând într-un procent de 0,10% tot din valoarea soldului creditului, înlocuindu-l pe cel de gestionare a creditului.

În aceste condiții, împrumutatul s-a adresat avocaților specializați în drept financiar bancar și anularea clauzelor abuzive din contractele de credit, Brisc Legal, cu ajutorul cărora a solicitat instanțelor de judecată anularea clauzelor respective precum și restituirea tuturor sumelor achitate suplimentar.

Constatarea caracterului abuziv al clauzelor, soluția instanței

Instanța competentă în soluționarea litigiului, respectiv Judecătoria Cluj-Napoca, a dat dreptate împrumutatului și a admis în integralitate pretențiile solicitate prin cererea de chemare în judecată.

O primă chestiune reținută de către instanță a fost aceea că respectivul contract de credit avea forma unui contract standard, pre-formulat, fiind incidentă o prezumție simplă potrivit căreia clauzele cuprinse în acesta nu au fost negociate direct cu consumatorul. Potrivit art. 4, alin. 3, teza finală din Legea nr. 193/2000, instituției bancare pârâte i-ar fi revenit obligația de a demonstra faptul că acele clauze atacate în instanță ar fi fost negociate, dovadă care nu a fost făcută în situația de față.

Comisionul de întocmire dosar

Astfel, privitor la clauza ce conține comisionul de întocmire dosar, instanța a reținut că nu este indicată nicăieri în contractul de credit, modalitatea în care a fost stabilită suma de aprox. 400 euro, iar în aceste condiții nu se poate verifica în concret dacă aceasta reprezintă echivalentul unei contraprestații din partea băncii. Aceste aspecte, cumulate cu faptul că instituția bancară nu a făcut dovada că această clauză ar fi fost negociată în mod direct cu consumatorul, au condus la soluția instanței de a declara abuzivă clauza ce conținea acest comision.

Comisionul de gestiune și de administrare

În ceea ce privește comisionul de gestiune, potrivit dispozițiilor contractuale împrumutatul avea obligația de a plăti lunar un procent de 0.10% din valoarea creditului. Chiar dacă banca a susținut că acest comision reprezintă plata unui serviciu prestat clientului, s-a stabilit că valoarea este stabilită sub forma unui procent fix din valoarea întregului credit, indiferent care ar urma să fie activitățile efectiv prestate. În această privință, judecătoria a decis că „acest comision nu este prevăzut ca un cost just al serviciilor prestate și generează un dezechilibru semnificativ în ceea ce privește obligațiile asumate de consumator” și prin urmare a constatat caracterul abuziv și nulitatea absolută a clauzei privind comisionul de gestiune.

Printr-un act adițional la contractul inițial s-a introdus un nou comision, ce avea să-l înlocuiască pe cel de gestiune și anume comisionul de administrare a creditului. Potrivit clauzei ce-l conținea, consumatorul era obligat să plătească lunar un procent de 0.10%, de această dată din valoarea soldului creditului, adică din suma ce mai rămăsese de achitat. Și în acest caz instanța a reținut că între drepturile și obligațiile părților există un dezechilibru în detrimentul consumatorului. Susținerile băncii au fost înlăturate și s-a stabilit că activitățile prestate de aceasta, precum administrarea contului, actualizarea lunară a informațiilor, serviciile de prelevare automată din contul curent sau din conturile alternative ale clientului sunt în cea mai mare parte realizate automat, nefiind astfel justificată perceperea separată a unui comision în plus pe lângă prețul contractului reprezentat de dobândă. Prin urmare s-a constatat caracterul abuziv și a acestei clauze fiind de asemenea dispusă anularea.

În concluzie, reclamantul a obținut în instanță constatarea caracterului abuziv precum și anularea clauzelor ce conțineau cele trei tipuri de comisioane percepute de către bancă. Totodată, Judecătoria Cluj-Napoca a dispus restituirea către împrumutat a tuturor sumelor plătite în temeiul acelor clauze, plus dobânda legală penalizatoare precum și cheltuielile de judecată avansate de reclamant.

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca