Avocat Cluj clauze abuzive Unicredit Țiriac Bank SA: constatarea caracterului abuziv al comisionului de acordare, rambursare anticipată și administrare

Studiu de caz avocat clauze abuzive Cluj. Obiective atinse

Instanța a constatat caracterul abuziv dintr-un contract de credit de nevoie personale încheiat în anul 2006 cu Unicredit Țiriac Bank SA al clauzelor ce reglementau comisonul de acordare a facilității, comisionul de administrare a creditului și comisonul de rambursare anticipată. În consecință, instanța a obligat banca la restituire sumelor percepute cu titlu de comisione abuzive, respectiv:
– Restituirea sumei de 1.200 lei percepută de bancă cu titlu de comision de acordare a facilității;
– Restituirea sumei de 550 lei percepută cu titlu de comision de rambursare anticipată;
– Restituirea sumelor percepute de bancă cu titlu de comision de administrare a facilității de 0,53% din soldul lunar, cuantumul total urmând a fi calculat pe cale extra-judiciară;
– Suplimentar, banca a fost obligată să achite reclamantului dobândă legală penalizatoare calculată asupra fiecărei sume de restituit, de la momentul perceperii și până la data plății.

În anul 2006 clientul a încheiat un contract de împrumut pentru pentru nevoi personale cu Unicredit Țiriac Bank SA (anterior Banca Comercială HVB Tiriac SA) în cuantum de 30.000 lei pentru o perioadă de 120 luni, ce a fost rambursat anticipat la data de 28.11.2007.

Plecând de la premisa că împrumutatul este un consumator în sensul legislației specifice, instanța a acceptat argumentele noastre (avocat procese bănci Cluj) și a constatat caracterul abuziv al clauzelor ce reglementau:
i) comisionul de acordare a facilității de 4% din valoarea facilității dar nu mai puțin de 150 EURO – instanța a apreciat că acesta reprezintă un câștig artificial pentru bancă, pentru suma percepută neexistând o contraprestație reală și efectivă; suplimentar, stabilirea acestui comision drept un procent din cuantumul facilității și nu o sumă fixă este nejustificată de vreme ce costurile de acordare ar trebui să fie, de principiu, aceleași indiferent de cuantumul acordat;
ii) comisionul de acordare de 0,53% calculat la soldul lunar al facilității – instanța a apreciat că monitorizarea și gestionarea creditului nu reprezintă un serviciu efectuat de bancă în favoarea celui împrumutat ci în favoarea sa și că dobânda percepută pentru rambursarea sumei de bani împrumutate este de natură să asigure băncii plata inclusiv a acestei prestații; astfel, instanța a apreciat că această clauză este abuzivă întrucât creează un dezechilibru semnificativ și contrar bunei-credințe;
iii) comisionul de rambursare anticipată de 2% din suma rambursată anticipat dar nu mai puțin de 150 EURO – instanța a apreciat că acesta este abuziv întrucât nu poate fi utilizat pentru a acoperi o parte din câștigul nerealizat de bancă prin faptul rambursării anticipate.

Devenind plăți nedatorate ca urmare a constatării nulității absolute a clauzelor în baza cărora au fost percepute, instanța a obligat banca să restituie reclamantului sumele de bani percepute în temeiul clauzelor cu privire la care s-a stabilit că au un caracter abuziv.

Deosebit de important este că bancă a fost obligată la plata inclusiv a unei dobânzi legale penalizatoare aplicată asupra tuturor sumelor percepute, calculată din perioada 2006-2007 și pănă la zi. Astfel, instanța a confirmat raționamentul dezvoltat de echipa BRISC LEGAL (avocat clauze abuzive bănci Cluj) că acțiunea de obligare a băncii la restituirea sumelor percepute în baza unor clauzele abuzive nu este supusă unui termen de prescripție, în cazul de față acestea fiind solicitate în instanță la peste 10 ani de la rambursarea anticipată a creditului.

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca