Avocat litigii bănci Cluj: Ștergerea definitivă a datoriei bancare – acțiune în constatarea prescripției dreptului de a cere executarea silită

Studiu de caz avocat litigii bănci Cluj: litigiu derulat împotriva CEE COLLECT LIMITED

Obiective atinse:

BRISC LEGAL a asistat un client într-un litigiu derulat împotriva CEE COLLECT LIMITED, cesionar al creanței de la BCR SA, în cadrul căruia instanța a admis cererea de constatare a perimării executării silite și a prescripției dreptului de a cere executarea silită, cu consecința ștergerii definitive a datoriei de aprox. 4.200 EURO.

Prezentarea cazului

În cursul anului 2007, clientul a încheiat un contract de credit de nevoi personale pentru suma de aprox. 5.000 EURO cu Banca Comercială Română SA.

După o perioadă acesta nu a mai reușit să achite la scadență ratele creditului, astfel că banca a declarat scadență anticipate a creditului și a cesionat creanța în cursului anului 2011 către societatea de recuperare CEE COLLECT LIMITED. Cesionarul a început executarea silită sub toate formele ei la finalul lui 2012.

Echipa BRISC LEGAL (avocat litigii bănci Cluj) a analizat cu atenție dosarul de executare și a identificat că pasivitatea cesionarului poate fi sancționată prin obținerea unei hotărâri de instanță care ar avea efectul ștergerii definitive a datoriei.

Suplimentar, faptul că executarea silită a fost supusă regulilor din vechiul Cod de procedură civilă a permis să invocăm perimarea executării silite, ce a determinat împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită.

Astfel, potrivit art. 389 C. pr. civ. 1865, „Dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei.”

Pe parcursul executării derulate între 2012-2018, deși cesionarul CEE COLLECT LIMITED a urmărit sub diverse forme eficacitatea executării, prin înființarea de popriri asupra conturilor bancare deschise de client sau la terțul angajator, precum și prin formularea de cereri de stăruință în executare, acestea au fost ineficiente.

În plus, am identificat o perioadă de pasivitate a cesionarului creditor de 6 luni și 11 zile pentru care am solicitat constatarea perimării executării silite.

Abordarea Brisc Legal

În acest sens, am susținut că cererile de stăruință în executare sau de indicare a cuantumului actualizat al creanței nu sunt apte să întrerupă termenul de perimare și că raționamentul, în sensul că perimarea executării silite nu intervine în situația executării silite prin poprire, nu funcționează în cazul dat, întrucât executarea silită a fost încuviințată în toate formele ei și nu exclusiv în modalitatea popririi, precum și că popririle instituite de creditor au fost ineficiente și nu au condus la îndestularea creditorului.

Instanța și-a însușit toate aceste argumente susținute de avocatul nostru (avocat procese bănci Cluj) și a constatat perimarea executării silite.

În continuare, potrivit art. 4052 alin. 3 C. pr. civ. 1865, „prescripţia nu este întreruptă dacă cererea de executare a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat ori dacă cel care a făcut-o a renunţat la ea.”

Astfel, perimarea executării silite determină desființarea tuturor actelor de executare și excluderea cererii de executare, ca și când executarea silită nu ar fi existat, cu efectul înlăturării retroactive a efectului întreruptiv de prescripție a cererii de executare silită și a tuturor actelor de executare.

Nefiind o creanță garantată, termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a fost de 3 ani, astfel că prin efectul perimării executării silite, instanța a admis că termenul de prescripție nu a fost întrerupt și că acesta s-a împlinit.

Aspecte controversate

Un ultim aspect controversat a fost formularea acțiunii pe calea dreptului comun, pritr-o acțiune în constatare și nu pe calea contestației la executare.

Deși inițial instanța a calificat inițial acțiunea drept o contestație la executare, întrucât se invoca perimarea executării și prescripția dreptului de a cere executarea silită, la primul termen instanța a revenit și și-a însușit raționamentul nostru (avocați litigii credite bancare Cluj).

Întrucât clientul pierduse termenul de 15 zile de formulare a contestației la executare și, implicit, dreptul de a formula acțiunea în realizare, am introdus o acțiune în constatare întemeiată pe noul Cod de procedură civilă în care am demonstrat intervenția perimării și prescripției prin raportare la prevederile din vechiul Cod de procedură civilă, sub imperiul căruia începuse executarea silită.

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca