Avocat Cluj contestatie la executare BANCPOST SA: Contestație la executare admisă – ștergerea definitivă a datoriei de 82.000 EURO și anularea executării imobiliare

Studiu de caz contestație la executare bănci:

BRISC LEGAL a asistat doi clienți, soț și soție, în cadrul contestației la executare formulate împotriva executării imobiliare derulate de BANCPOST SA în baza unui contract de credit ipotecar pentru recuperarea sumei de aprox. 82.000 EURO.

Avocat Brisc Legal Cluj: obiectivele atinse

În această speță, instanța a admis contestația la executare, a constatat perimarea de drept a executării silite, a anulat toate actele de executare silită derulate în dosar și a constatat prescripția dreptului băncii de a mai cere executarea silită în temeiul contractului de credit ipotecar.

Ca urmare a acestei hotărâri judecătorești, banca a pierdut dreptul de a mai solicita executarea clienților, astfel că pentru aceștia a fost ștearsă definitiv datoria de 82.000 EURO.

Citește și alte studii de caz pentru a afla mai multe despre activitatea Brisc Legal. Descoperă toate ariile de practică.

Anularea executării clienților, prezentarea cazului

În esență, soții G. au încheiat în cursul anului 2008 un contract de ipotecă cu BANCPOST SA pentru garantarea restituirii unui împrumut în cuantum de aprox. 60.000 EURO, acordat societății deținute de un apropiat al acestora.

În contextul crizei financiare din 2008-2009, societatea împrumutată nu a mai putut restitui suma acordată de bancă, deschizându-se procedura generală a falimentului la data de 25.11.2010 și fiind în final radiată în decembrie 2011 fără a dispune de active care să acopere suma de restituit.

În continuare, în cursul anului 2012, banca a solicitat executarea silită a soților G., în calitate de garanți ipotecari, pentru suma de aprox. 82.000 EURO (credit inițial și penalități) și cheltuieli de executare, urmărind vânzarea la licitație a imobilului ipotecat, locuința personală a soților G.

Deși executarea a început în cursul anului 2012, primul act de executare adus la cunoștința clienților a fost somația prin care li se aducea la cunoștință intenția băncii de a scoate imobilul ipotecat la licitație în vederea vânzării silite.

Preluarea cazului de echipa de avocați Brisc Legal Cluj

Echipa de avocați specializați în litigii de credite bancare au analizat dosarul de executare în termenul de 15 zile de formulare a contestației la executare și au identificat strategia câștigătoare pentru anularea întregii executări și ștergerea pentru totdeauna a datoriei de 82.000 EURO.

O serie de caracteristici specifice acestui dosar, precum și coroborarea unor instituții juridice în avantajul celor executați de către avocații noștri specializați (avocat contestație la executare bancară Cluj), au permis o asemea soluție.

Dispoziții juridice

Prin analizarea contractului de împrumut, s-a identificat că starea de faliment a societății împrumutate determină scadența anticipată a contractului de credit, astfel că întreg creditul acordat a fost scadent anticipat încă din 25.11.2010.

În aceste condiții, prescripția dreptului de a cere executarea silită a fost reglementată de prevederile Decretului nr. 167/1958 și nu de cele ale noului Cod de procedură civilă. Același raționament este valabil și cu privire la prescripția dreptului material la acțiunea împotriva garanților ipotecari, astfel că termenul de prescriție atât a dreptului de a cere executarea silită cât și a dreptului material la acțiune a fost de 3 ani și nu de 10 ani, astfel cum este în noua reglementare.

La fel de importantă a fost circumstanța că executarea silită a fost demarată de bancă anterior 15.02.2013, data intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, astfel că executarea silită și, inclusiv, instituția perimării executării silite a fost supusă reglementării vechi ce era mai avantajoasă pentru debitorul executat.

Analiza și abordarea cazului de drept bancar

În continuare, specializarea în litigii de drept bancar a permis avocaților BRISC LEGAL să determine cum putem specula în favoarea clienților executați incidența unui termen de prescripție de 3 ani.

Trebuie să subliniem că prin înregistrarea cererii de executare silită de către bancă împotriva clienților în mai puțin de 3 ani de la data scadenței anticipate, față de aceștia termenul de prescripție de 3 ani s-a întrerupt și curgea un nou termen cu fiecare act de executare derulat de bancă.

Astfel că simpla comuniare a primului act de executare către clienți în anul 2018 nu era suficientă pentru a solicita prescripția executării silite. Analizând dosarul de executare am observat că banca a avut un comportament caracterizat de maximă neglijență și pasivitate în procedura de executare, în perioada 2012-2018 existând mai multe perioade de peste 6 luni în care banca nu a efectuat acte de executare.

Potrivit art. 389 Cod procedură civilă 1865, „Dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei.”.

În continuare, potrivit art. 4052 alin. 3 Cod procedură civilă, „prescripţia nu este întreruptă dacă cererea de executare a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat ori dacă cel care a făcut-o a renunţat la ea.”.

Susținerea cazului

Utilizând în avantajul clienților circumstanța că banca a stat în pasivitate în perioada 2012-2018, din neglijență sau în speranța ameliorării pieței imobiliare, avocații Cluj BRISC LEGAL specializații în contestații la executare în legătură cu credite bancare, au solicitat constatarea perimării de drept a executării silite în termenul de 15 zile de formulare a contestației la executare de la comunicarea somației imobiliare.

Perimarea executării silite determină desființarea tuturor actelor de executare și înlătură efectul întreruptiv de prescripție al acestora, în situația dată urmând să obținem constatarea prescripției dreptului de a cere executarea silită întrucât trecuse o perioadă mai mare de 3 ani de la data ultimului act întreruptiv de prescripție.

Instanța și-a însușit în totalitate acest raționament dezvoltat de BRISC LEGAL (avocat Cluj contestație la executare bănci) și a reținut următoarele: Perimarea executării silite este o sancţiune procesuală care constă în stingerea executării silite, având ca efect repunerea părţilor în situaţia anterioară formulării cererii de executare silită, motiv pentru care, în temeiul art. 404 alin. (1) raportat la art. 391 din vechiul Cod de procedură civilă va admite contestaţia la executare şi va desfiinţa executarea silită ce face obiectul dosarului execuţional.”.

În speţă, declararea anticipată a scadentei creditului, din noiembrie 2010, a avut drept consecinţă “decăderea” împrumutatului din dreptul de a mai restitui creditul in rate, din acest moment întreg creditul devenind executoriu. Aşa fiind, în lumina dispoziţiilor art. 405 alin. (2) şi alin. (5) din Vechiul Cod de procedura civilă, termenul de prescripţie de 3 ani şi-a început cursul in momentul naşterii dreptului de a cerere executarea silită, când întreg creditul a devenit exigibil, deci in noiembrie 2010, şi s-a împlinit în noiembrie 2013, iar odată cu stingerea dreptului de a mai cere executarea silită în temeiul contractului de credit garantat cu ipotecă s-a stins inclusiv dreptul de se mai cere executarea silită în temeiul contractului de ipotecă mai sus menţionat.”.

În acest sens sunt dispoziţiile art. 1746 cod civil din 1864, aplicabile în speţă faţă de data încheierii contractului de ipotecă, potrivit cărora „ipoteca este un drept real asupra imobilelor afectate de plata unei obligaţii”, ipoteca având caracter accesoriu al obligaţiei pe care o are debitorul faţă de creditor, respectiv cele ale art.1800 Cod civil de la 1864, privilegiile şi ipotecile se sting prin stingerea obligaţiei principale; prin prescripţie. Reţinând caracterul imperativ al normelor ce guvernează prescripţia executării silite, instanţa va admite şi cererea de constatare a prescripţiei dreptului de a cere executarea silită cu privire la Contractul de credit.”.

Subliniem că în acest caz, datoria ipotecară a soților G. în cuantum de 82.000 EURO față de BANCPOST SA a fost ștearsă definitiv și executarea silită a locuinței personale a acestora a fost anulată.

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca