Studiu de caz: Anularea definitivă în instanță a executării silite demarate de societatea de recuperare a creanțelor, ca urmare a intervenirii prescripției. Ștergerea definitivă a datoriei

Avocații Brisc Legal Cluj specializați în contestații la executare au obținut anularea definitivă în instanță a tuturor actelor de executare și a executării silite înseși demarate de societatea de recuperare creanțe INVESTCAPITAL LTD împotriva clientei noastre, ca urmare a intervenirii prescripției dreptului de a cere executarea silită. Mai mult, avocații noștri au reușit să obțină în favoarea clientei recuperarea tuturor cheltuielilor de judecată.

Pentru a constata intervenirea prescripției dreptului de a cere executarea silită, instanțele de judecată au validat argumentele invocate de către avocații BRISC LEGAL CLUJ-NAPOCA:

Termenul de prescripție de 3 ani a dreptului de a cere executarea silită a început să curgă de la data la care a fost declarată scadența anticipată a creditului

Judecătoria Dej a confirmat argumentul avocaților specializați în contestații la executare și a constatat că termenul de prescripție de 3 ani a dreptului de a cere executarea silită a început să curgă de la momentul la care banca a declarat scadența anticipată a creditului, 31.10.2012 și s-a împlinit la data de 31.10.2015.

Astfel, prima instanță a constatat că cesiunea dreptului de creanță către societatea de recuperare nu a produs niciun efect în privința împlinirii termenului de prescripție, motiv pentru care, demararea executării silite împotriva clientei la data de 02.08.2022 s-a făcut cu încălcarea prevederilor art. 706 Cod procedură civilă privind prescripția extinctivă.

Prin urmare, Judecătoria Dej a admis contestația la executare introdusă de avocații noștri specializați în prescripția dreptului de a cere executarea silită în favoarea clientei și a dispus anularea tuturor actelor de executare și a executării silite înseși, ca urmare a împlinirii termenului de prescripție de 3 ani. Mai mult, instanța de judecată a dispus obligarea societății de recuperare a creanțelor la plata cheltuielilor de judecată și a dispus restituirea taxei judiciare de timbru achitate.

Onorariul avocațial perceput clientei nu a fost disproporționat, raportat la consecințele negative pe care le produce executarea silită

Tribunalul Cluj a respins apelul formulat de societatea de recuperări de creanțe și a constatat că soluția primei instanțe de a acorda clientei cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocațial, a fost corectă raportat la eforturile depuse și la consecințele negative pe care le produce executarea silită (poprirea conturilor, notarea unor măsuri de executare, etc). Suplimentar, instanța de apel a obligat societatea de recuperări de creanțe la plata în favoarea clientei noastre a cheltuielilor de judecată din apel.

În concluzie, cu aportul avocaților de contestații la executare BRISC LEGAL CLUJ clienta a fost exonerată de obligația de a restitui sumele de bani solicitate de către INVESTCAPITAL LTD și s-a obținut în favoarea clientei inclusiv recuperarea cheltuielilor de judecată.

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca