Studiu de caz: Anularea definitivă în instanță a unei amenzi de 200.000 lei aplicate nelegal de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) în sarcina unui operator economic care a încheiat contracte de prestări servicii cu persoane fizice. Inexistența obligației de a încheia contracte individuale de muncă pentru servicii prestate ocazional de persoanele fizice

Avocații Brisc Legal Cluj specializați în dreptul muncii și drept contravențional au obținut o hotărâre definitivă la Tribunalul Cluj, de anulare a unei amenzi în cuantum de 210.000 lei aplicate nelegal de către ITM în sarcina clientului nostru, societează ce activează în sectorul furnizării de servicii logistice.

În speță, clientul nostru a oferit servicii de inventariere a stocurilor de marfă în favoarea unui lanț internațional de magazine. În vederea realizării inventarierii, clientul a încheiat mai multe contracte de antrepriză de prestări servicii cu diferite persoane fizice.

În urma unui control inopinat, agenții din cadrul ITM au aplicat clientului nostru amenda contravențională în cuantum de 200.000 lei, susținând că acesta a încălcat prevederile art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul Muncii, care interzic operatorilor economici primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă.

În urma unei sentințe nefavorabile în fața primei instanțe (Judecătoria Cluj-Napoca) unde societatea a fost asistată de alți avocați, pentru faza apelului aceasta a apelat la avocații noștri specializați în dreptul muncii și drept contravențional, în vederea întoarcerii sentinței nefavorabile și exonerarea de la plata amenzii în cuantum de 200.000 lei.

Prin decizia pronunțată de către Tribunalul Cluj, instanța a admis apelul formulat de avocații Brisc Legal și a dispus exonerarea clientului nostru de la plata amenzii, validând și preluând motivele de netemeinice ale sentinței și implicit de nelegalitate ale amenzii aplicate:

Modelul specific de business al clientului nostru nu se încadrează în domeniul raportului de muncă

Prin apel, avocații noștri au demonstrat că modelul de business al societății sancționate presupune ca aceasta să furnizeze servicii de inventariere contractând la rândul ei serviciile unui număr mare de persoane fizice, în locații diferite din țară, la intervale de timp neregulate și spontane, fiecare persoană fizică colaborând cu societatea, de principiu, o singură dată.

Mai mult, simplul fapt că operatorul economic organizează în mod continuu activități de inventariere pentru diferiți beneficiari din țară ce doresc externalizarea, care presupune de fiecare dată contractarea de servicii de la persoane fizice, nu conduce la concluzia că există obligația de a încheia contracte individuale de muncă.

Caracterul ocazional al serviciilor prestate de către persoanele fizice înlătură obligația operatorului economic de a încheia contracte individuale de muncă

Avocații Brisc Legal au convins instanța de apel să anuleze amenda stabilită în sarcina clientului , având în vedere că, raportat la obiectul și scopul contractului încheiat cu persoanele fizice, acestea au prestat o activitate de inventariere în favoarea operatorului economic, care are un caracter ocazional și spontan iar veniturile încasate de către persoanele fizice sunt izolate.

Astfel, majoritatea persoanelor fizice contractate de către operatorul economic ajung să presteze servicii într-o singură zi din an, pentru câteva ore, cu posibilitatea de a alege intervalul de timp în care să presteze aceste servicii.

În consecință, pe lângă faptul că activitatea prestată nu are caracter de continuitate, fiind ocazională, între operatorul economic și persoanele fizice nu există un raport de subordonare esențial pentru a exista un raport de muncă.

Activitățile spontane și izolate ale persoanelor fizice nu atrag obligarea operatorului economic de a încheia contracte individuale de muncă, chiar și în lipsa unei “înregistrări sau autorizări” a persoanelor fizice:

Argumentul principal pentru care prima instanță a respins plângerea operatorul economic a constat în aprecierea potrivit căreia persoanele fizice contractate de către clientul nostru trebuiau să fie înregistrate în prealabil drept comercianți, pentru a putea încheia contracte de prestări servicii (contracte de antrepriză).

În apel, avocații noștri au convins Tribunalul Cluj că simpla împrejurare a neînregistrării / neautorizării persoanelor fizice în calitate de comercianți, nu poate conduce la imposibilitatea încheierii de contracte de prestări servicii de către aceste persoane și în mod incident, nu poate conduce la obligația clientului nostru de a încheia contracte individuale de muncă cu persoanele fizice.

Mai mult, instanța de apel a ajuns la aceeași concluzie cu avocații noștri, și anume că legiuitorul a stabilit prin art. 114 Cod fiscal (Venituri din alte surse) posibilitatea persoanelor fizice de genera venituri spontane și izolate, fără a fi necesară înregistrare / autorizare a activității. Mai mult, societatea sancționată își îndeplinise obligația de a reține și achita la bugetul de stat impozitul pe venit datorat de aceste persoane.

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca