Ghid despre etapele procedurii de expropriere

Află care sunt etapele procedurii de expropriere din partea unui avocat specializat în exproprieri. Consultă avocat Cluj expropriere pentru a maximiza despăgubirile pe care le poți primi în cazul în care imobilele tale sunt afectate de expropriere.

Ce trebuie să știi când ești afectat de procedura exproprierii pentru utilitate publică?

Bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice sau juridice pot fi expropriate pentru executarea unor lucrări de utilitate publică. Odată cu emiterea deciziei de expropriere are loc transferul dreptului de proprietate de la persoană la expropriator în privința bunului imobil în cauză, teren și/sau construcție, și încep totodată demersurile pentru acordarea despăgubirilor.

Prezentul material întocmit de un avocat în exproprieri are rolul de a-i ajuta pe cei afectați de procedura exproprierii prin explicarea pașilor ce se parcurg până la acordarea despăgubirilor și de a-i informa cu privire la posibilitatea de contestare a cuantumului despăgubirilor.

Cum verifici dacă ești afectat de expropriere?

Lista cuprinzând imobilele ce formează coridorul de expropriere se aprobă prin hotărâre de Guvern sau, în cazul lucrărilor de interes local, prin hotărârea consiliului județean sau local.

Hotărârile de guvern se publică în Monitorul Oficial al României, iar cele de la nivelul local se vor putea consulta pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale.

Această listă cuprinde numele proprietarului de teren, identificarea în regim de carte funciară, suprafața de expropriat din suprafața totală și valoarea despăgubirii.

Avocat expropriere centură Cluj

Cu titlu exemplificativ, arătăm că lista tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Transregio Feleac TR 35, Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și drumuri de legătură”, aflate pe raza localităților Apahida, Baciu, Cluj-Napoca, Florești și Feleacu din județul Cluj, este anexă la Hotărârea de Guvern nr. 1.304/2023.

Consultă aici lista imobilelor expropriate pentru Centura Metropolitană Cluj.

Avocat expropriere metrou Cluj

Similar, arătăm că lista tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Tren metropolitan Gilău-Florești-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj“, este anexă la Hotărârea de Guvern nr. 1.327/2023.

Consultă aici lista imobilelor expropriate pentru Metroul Cluj.

Care sunt pașii următori după ce ai aflat că ești afectat de expropriere?

În termen de câteva luni de la publicarea hotărârii prin care se aprobă declanșarea exproprierii, ar trebui să se transmită prin poștă către fiecare proprietar notificarea intenției de expropriere.

Notificarea va explica obligațiile ce revin în continuare proprietarului. Astfel, în termen de 20 zile calendaristice de la primirea notificării, proprietarul va depune la sediul expropriatorului documentele care atestă dreptul de proprietate în privința imobilului, respectiv în funcție de caz, extras de carte funciară, contract de dobândire sau titlu de proprietate. Prin aceeași notificare se va stabili și termenul de eliberare a imobilului ce nu poate fi mai mic de 30 de zile lucrătoare.

Ulterior acestui termen, expropriatorul are obligația emiterii deciziei de expropriere, ce determină transferul dreptului în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.

După publicarea deciziei de expropriere, expropriatorul începe demersurile de intabulare în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere, fiind întocmite în acest sens documentațiile cadastrale. În cadrul acestui proces, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară vor atribui numere cadastrale pentru suprafețele neexpropriate, ce rămân în proprietatea persoanelor.

Totodată, se numește comisia de verificare a dreptului de proprietate, ce analizează situația fiecărei parcele afectate pe baza documentelor depuse. Documentele doveditoare se depun împreună cu cererea pentru plata despăgubirilor, în cuprinsul căreia se va arăta inclusiv dacă se contestă cuantumul despăgubirilor. Ulterior verificărilor, această comisie emite și comunică fiecăruia hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii. În termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirilor, expropriatorul efectuează plata despăgubirilor către titularii drepturilor de proprietate.

Avocat expropriere Cluj recomandă fiecărei persoane expropriate să indice în cerere intenția de contestare a cuantumului despăgubirii, legea prevăzând că despăgubirea va fi eliberată inclusiv titularilor care nu sunt de acord cu cuantumul stabilit. Astfel, persoana va încasa suma stabilită de expropriator, dar își va rezerva dreptul de a urmări obținerea unei diferențe suplimentare în instanță.

Avocat expropriere Clujconsultă aici ghidul referitor la maximizarea despăgubirilor pe care le poți primi în caz de expropriere.

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca