Articole și studii de caz.

Ghid despre cum să maximizezi despăgubirile pentru imobilul expropriat

Află din partea unui avocat specializat în despăgubiri din exproprieri cum se poate contesta valoarea despăgubirilor acordate de expropriator pentru a obține un cuantum superior cu ajutorul instanțelor de judecată.  Consultă avocat expropriere Cluj pentru a maximiza despăgubirile pe care le poți primi în cazul în care imobilele tale sunt afectate de expropriere. Citește mai întâi ghidul referitor …

Vezi articol

Ghid despre etapele procedurii de expropriere

Află care sunt etapele procedurii de expropriere din partea unui avocat specializat în exproprieri. Consultă avocat Cluj expropriere pentru a maximiza despăgubirile pe care le poți primi în cazul în care imobilele tale sunt afectate de expropriere. Ce trebuie să știi când ești afectat de procedura exproprierii pentru utilitate publică? Bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice …

Vezi articol

Scurt ghid de recuperare a creanțelor în România

avocat Cluj recuperare creanțe

Globalizarea și dezvoltarea comerțului internațional reclamă soluții de simplificare a raporturilor contractuale. Uniunea Europeană urmărește armonizarea legislației în vederea recuperării facile a creanțelor între statele membre și accelerarea plăților în relațiile B2B (ex. Directiva 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale transpusă prin Legea nr. 72/2013). Pentru orice vânzător de bunuri este …

Vezi articol

Avocat dreptul muncii Cluj-Napoca – respingerea acțiunii fostului salariat prin care solicita plata unei diferențe de diurnă pentru perioada în care a efectuat transport internațional

Secția civilă din cadrul Tribunalului Maramureș a respins acțiunea în pretenții formulată de un fost angajat cu poziția de șofer al unei societăți de transport internațional de marfă  prin intermediul căreia a solicitat drepturi derivate din contractul de muncă reprezentând diferența de diurnă pe care fostul salariat considera că societatea pârâta o datora. Reclamantul a …

Vezi articol

Studiu de caz : Admiterea contestației la executare, anularea actelor de executare ca efect al intervenției prescripției în cursul executării silite, ștergerea datoriei derivată dintr-un contract de împrumut neperformant

avocat Cluj contestatie executare

Echipa de avocați Brisc Legal specializată în litigiile bancare și contestații la executare a obținut admiterea unei contestații la executare în contradictoriu cu EOS FINANCE GMBH ca efect al constatării intervenției prescripției dreptului de a cere executarea silită în cursul executării solite. În consecință, s-a dispus anularea tuturor actelor execuționale ulterioare momentului intervenției prescripției, încetarea …

Vezi articol

Avocat Cluj desființare și demolare construcții: salvarea construcțiilor edificate fără autorizație. Suspendarea plângerii contravenționale până la pronunțarea deciziei CCR. Amendă și desființarea construcției – Legea nr. 50/1991

RELEVANȚA CAZULUI La nivelul mun. Cluj-Napoca se identifică numeroase situații în care particularii au edificat construcții fără a deține autorizație de construire, fiind astfel sancționați contravențional în temeiul Legii nr. 50/1991, cu aplicarea amenzii drept pedeapsă principală și a măsurilor complementare a opririi imediate a lucrărilor și desființării lucrărilor executate fără autorizație de construire. În …

Vezi articol

Avocat drept imobiliar. Refuzul de a se prezenta la notar. Pronunțare hotărâre care ține loc de contract. Întreruperea prescripției prin predarea posesiei imobilului

RELEVANȚA CAZULUI În ceea ce privește remediile părților în caz de neexecutare culpabilă a promisiunilor de vânzare-cumpărare legea stabilește că în cazul în care promitentul refuză să încheie contractul promis, instanța, la cererea părții care și-a îndeplinit propriile obligații, are posibilitatea să suplinească consimțământul părții care refuză prin pronunțarea unei hotărâri care va ține loc …

Vezi articol

Avocat Legea 10/2001, 165/2013 Cluj : Anulare decizie de compensare CNCI. Majorarea de peste 8 ori a cuantumului compensării

Anularea deciziei de compensare emisă în mod nelegal de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor. Obținerea pe cale judiciară a unei despăgubiri majorate, de peste opt ori mai mare RELEVANȚA SPEȚEI Persoanele ale căror imobile au fost preluate în mod abuziv de către stat în perioada 1945 – 1989 au dreptul la măsuri compensatorii în …

Vezi articol

Avocat urbanism PUG Cluj-Napoca. Schimbarea încadrării funcționale pe cale judiciară a unei parcele de pe str. Calea Turzii. Modificare din UTR_UEC într-un UTR cu destinație zonă mixtă ce permite construirea de locuințe unifamiliale fără procedură de urbanizare

avocat urbanism

Relevanța cazului Legea 554/2004 a contenciosului administrativ conferă posibilitatea oricărei persoane care se consideră vătămată printr-un act administrativ emis de către o autoritate publică să se adreseze instanței competente în vederea anulării actului și reparării prejudiciului cauzat. În același act normativ se definește excesul de putere ca fiind exercitarea dreptului de apreciere al autorităților publice …

Vezi articol

Avocat urbanism Cluj: respingerea cererii vecinilor de anulare a autorizației de construire având ca obiect lucrări de sistematizare teren pe verticală

Studiu de caz: Echipa Brisc Legal a obținut respingerea cererii de anulare a autorizației de construire și de desființare a lucrărilor realizate în baza acesteia. Autorizația era una modificatoare și viza lucrări de sistematizare pe verticală a terenului. Prin probele administrate s-a demonstrat că amenajările față de cota terenului natural nu au fost vătămătoare pentru …

Vezi articol

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca