Avocat Cluj clauze abuzive ING BANK: constatarea caracterului abuziv al dobânzii variabile și al comisionului de acordare

Studiu de caz avocat clauze abuzive bănci Cluj: instanța a constatat caracterul abuziv dintr-un contract de credit de nevoi personale încheiat în anul 2007 cu ING BANK N.V.

Obiective atinse:

Instanța a constatat al clauzelor ce reglementau dobânda și comisonul de acordare a creditului. În consecință, instanța a obligat banca la restituirea sumelor percepute cu titlu de comisione abuzive, respectiv:

  • Suma de 660 lei percepută cu titlu de comision unic de acordare;
  • Sumele achitate cu titlu de dobândă peste ceea ce rămâne legal perceput, respectiv ceea ce a fost perceput peste următoarele sume:
  1. de la încheierea contractului, până în data de 01.07.2010: 13% pe an;
  2. de la data de 01.07.2010 și până la sfârșitul perioadei contractuale: rata de referință conform indicelui de referință ROBOR la 3 luni la care se adaugă marja fixă de 6 % pe an;
  • Suplimentar, banca a fost obligată să achite reclamantului dobândă legală penalizatoare calculată asupra fiecărei sume de restituit, de la momentul perceperii și până la data plății.

Prezentarea cazului

În anul 2007, reclamantul a încheiat un contract de împrumut pentru pentru nevoi personale cu ING BANK N.V. în cuantum de 33.000 lei pentru o perioadă de 10 ani, credit ce a fost achitat integral în cursul anului 2016.

Plecând de la premisa că împrumutatul este un consumator în sensul legislației specifice, instanța a acceptat argumentele noastre (avocat clauze abuzive bănci Cluj) și a constatat caracterul abuziv al clauzelor ce reglementau dobânda și comisionul de acordare credit.

Conform contractului de credit, rata dobânzii pentru primele trei rambursări a fost formată din rata de referință de 7% + marja fixă de 6%, rezultând o dobândă fixă de 13%. Ulterior primelor 3 rambursări, rata dobânzii devine variabilă, în sensul că ea se constituie din rata de referință variabilă + marja fixă de 6%.

Componența dobânzii variabile este detaliată în Anexa nr. 1 și 2 a Contractului care, conform Preambulului Contractului, face parte integrantă din contract.

Potrivit art. 1 din Anexa nr. 2, intitulată „Calcularea dobânzii și a comisioanelor”, „Valoarea DAE se modifică ori de câte ori se modifică unul dintre elementele (costurile) care intră în componența sa, inclusiv odată cu modificarea unilaterală de către ING BANK a Ratei Dobânzii, în condițiile prevăzute la art. 10 de mai jos.

Art. 10 din Anexa nr. 2 prevede că „ING BANK poate modifica în orice moment Rata Dobânzii sau Dobânda penalizatoare dacă intervine o creștere a Ratei de referință de 1,5 % sau mai mult”.

Potrivit art. 3 din Anexa nr. 2, „ rata de referință pentru creditul ING personal va fi rata internă de finanțare a ING BANK aferentă unor fonduri pe 3 luni”.

Alte prevederi legale utilizate

În continuare, art. 4 din Anexa nr. 2 prevede că „Valoarea marjei va rămâne neschimbată pe întreaga durată a Contractului, art. 5 din Anexa nr. 2 prevede că „Rata Dobânzii va fi fixă pentru 3 rambursări succesive. La data rambursării care corespunde celei de-a 4a rambursări, celei de-a 7-a rambursări, celei 10-a rambursări etc. se va aplica noua Rată a Dobânzii conform noii Rate de Referință aplicabile” și potrivit art. 6 din Anexa nr. 2, „Drept consecință a aplicării art. 3, 4 și 5 de mai sus, rambursările lunare enumerate în Anexa nr. 3 reprezintă valori certe doar pentru primele 3 Date ale Rambursării. Restul rambursărilor lunare prevăzute în Anexa nr. 3 pot fi modificare dacă valoarea Ratei de Referință la data celei de-a 4-a rambursări este diferită de cea în vigoare la data acordării, respectiv dacă valoarea Ratei de Referință se modifică la data rambursării corespunzătoare celei de-a 7a rambursări, a 10-a rambursări etc. Modificările Anexei nr. 3 vor fi comunicate Împrumutatului prin modalitățile agreate în cadrul art. 6 din Anexa nr. 1 a prezentului Contract”.

Potrivit art. 6 alin. 2 din Anexa nr. 1, „ ING BANK va afișa imediat fiecare modificare a Ratei Dobânzii, cel mai târziu la data aplicării noii rate, prin afișarea Ratei de Referință la locațiile ING BANK. Împrumutatul este de acord ca această metodă de notificare este suficientă și renunță la orice plângere și apărare ulterioară cu privire la faptul că această metodă a fost insuficientă sau inadecvată”.

Soluția instanței

Instanța a reținut că ulterior primelor trei rambursări succesive, rata dobânzii este variabilă fiind formată din: Rata de referință internă a Băncii + marja fixă de 6%, rata de referință fiind definită ca „rata internă de finanțare a ING BANK aferentă unor fonduri pe 3 luni”, rată ce se va afișa cel mai târziu la data aplicării noii rate prin afișarea ei în locațiile ING BANK.

Instanța a apreciat că din redactarea clauzelor contractuale, nu rezultă care sunt criteriile după care această rată de referință variază, banca limitându-se să prevadă că aceasta reprezintă „rata internă de finanțare a ING BANK aferentă unor fonduri pe 3 luni”.

Nici un consumator, oricât de diligent, nu ar avea posibilitatea să prevadă sumele pe care le va datora în viitor, având în vedere criteriul după care acest cost al contractului variază, criteriu complet inaccesibil, oricât de diligent și bine informat ar fi consumatorul.

Instanța reține că modalitatea de redactare a clauzelor care stabilesc rata de referință sunt lipsite de transparență, neclare și neinteligibile întrucât prin lecturarea lor, fără alte cunoștințe de specialitate, nu se poate stabili, în mod obiectiv, care sunt criteriile care determină modificarea ratei de referință.

Dispozițiile art. 6 alin. 2 din Anexa nr. 1, în coroborare cu dispozițiile art. 3 și 6 din Anexa nr. 2, fac ca reclamanta să fie dezavantajată în mod semnificativ în raport de profesionistul care își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral și după criterii imprevizibile pentru consumator, rata de referință – componentă a dobânzii datorate de consumator.

Despre variația ratei de referință

Referirea la rata internă de finanțare a băncii este făcută cu titlu general, iar, deși acest criteriu aparent este obiectiv, modul în care urmează a fi luat în considerare este unul pur subiectiv, deoarece în contract nu se prevede în concret care sunt criteriile obiective după care această rată variază, presupunând că acestea există.

Chiar dacă se admite faptul că variația ratei de referință este determinată exclusiv de costul la care se împrumută banca, nu există niciun criteriu obiectiv de stabilire a modului în care vor influența aceste situații costul creditului pentru client.

Ci banca va face o apreciere subiectivă cu privire la oportunitatea modificării dobânzii, cu privire la procentul cu care ar trebui să fie modificată această dobândă, precum și cu privire la direcția în care dobânda va fi modificată, respectiv dacă dobânda va scădea sau va crește urmare a modificării acestui criteriu (avocat clauze abuzive dobanda banci Cluj).

Suplimentar, chiar banca a prevăzut, la momentul redactării clauzelor sale standardizate, că metoda de aducere la cunoștință a noii rate de referință variabile prin publicarea la locațiile băncii, cel târziu în ziua la care se aplică noua rată, poate fi una ineficientă sau inadecvată.

Astfel că a stipulat o clauză prin care să îi restricționeze dreptul consumatorului de a reclama lipsa de transparență a modalității de aducere la cunoștință a acestei modificări.

Această clauză creează în mod cert un dezechilibru semnificativ în detrimentul consumatorului și contrar bunei-credințe, fiind o clauză abuzivă în raport de litera l din Anexa Legii nr. 193/2000, care prevede că sunt considerate abuzive clauzele care „exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acțiune legală sau de a exercita un alt remediu legal(…)”.

Urmări

În aceste condiții, instanța reține că art. 3 din Anexa nr. 2 din Contract, care stabilește care va fi rata de referință pentru creditul acordat, respectiv rata internă de finanțare a ING BANK aferentă unor fonduri pe 3 luni, creează un dezechilibru semnificativ și contrar bunei-credințe, în detrimentul consumatorului, motiv pentru care instanța a constatat că aceasta clauză este lovită de nulitate absolută.

În ceea ce privește dobânda ulterioară intrării în vigoare a OUG nr. 50/2010, banca a perceput începând cu data de 01.07.2010, o dobândă după noua formulă de calcul, mai mică decât cea percepută până la acel moment, aspect adus la cunoștința împrumutatului printr-o notificare.

Noua formulă de calcul a dobânzii ulterior modificărilor propuse în notificare este formată din indicele de referință ROBOR la 3 luni la care se adaugă un procent fix de 1,25 % și marja fixă de 6 %.

În privința indicelui de referință ROBOR la 3 luni și a marjei fixe de 6 %, instanța a constatat că prin aceste modificări, banca nu a făcut decât să alinieze dispozițiile contractuale noilor dispoziții legale, iar aceste modificări sunt considerate acceptate tacit întrucât nu fac decât să alinieze contractul la noile dispoziții legale.

Cu privire la procentul fix de 1,25 % perceput de bancă ulterior datei de 01.07.2010, instanța a reținut că acesta reprezintă un cost nou, neimpus de legislație, care, pentru a se aplica raporturilor dintre părți, este necesară însușirea prin semnătură a unui act adițional, în caz contrar clauza fiind lovită de nulitate absolută, conform art. 40 alin. 3 ultima teză din OUG nr. 50/2010.

Așadar, banca a perceput sume de bani reprezentând 1,25 % din valoarea contractului, în temeiul unei clauze lovite de nulitate absolută în temeiul art. 40 alin. 3 ultima teză din din OUG nr. 50/2010.

Concluzii

Prin urmare, începând cu data de 01.07.2010, instanța a stabilit că dobânda urmează a fi formată din: ROBOR la 3 luni plus marjă fixă de 6% pe an, modalitate de calcul care se va menține până la încetarea contractului.

Această modalitate de calcul a dobânzii este transparentă, reclamantul nemaifiind în situația în care variația ratei de referință să surprindă întrucât indicele de referință ROBOR reprezintă un criteriu obiectiv și independent de voința pârâtei, astfel că sunt respectate exigențele impuse de art. 4 alineat 6 privind caracterul clar și inteligibil (avocat Cluj procese credite bancare).

În ceea ce privește efectul declarării abuzive a clauzelor abuzive, declararea ca abuzivă a clauzelor are ca efect considerarea acestora, cu efect retroactiv, că nu au existat.

Cu toate acestea, un contract nu poate fi lipsit de dobândă, de aceea, în lipsa unei convenții contrare și având în vedere că judecătorul nu poate interveni în raporturile contractuale dintre părți, pentru prima perioadă a creditului, respectiv până la data de 01.07.2010, instanța a decis că se va aplica singura dobândă asupra căreia părțile au convenit.

Este vorba despre rata dobânzii formată din rata de referință de 7 % plus marjă fixă de 6 %. Ulterior acestei date, instanța a stabilit că dobânda urmează a fi formată din ROBOR la 3 luni plus marjă fixă de 6% pe an, modalitate de calcul care se va menține până la încetarea contractului.

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca