Avocat recuperare creanțe Cluj: recuperarea pe cale reconvențională a creanței reprezentând servicii de lucrări de construcții neachitate, plus dobândă penalizatoare și cheltuieli de judecată

Studiu de caz – pretenții între societăți comerciale și recuperare creanțe: 

Respingerea cererii de chemare în judecată având ca obiect o acțiune în daune contractuale ca nefondată, introdusă abuziv pentru a contestata caracterul cert al creanței pentru care în alt dosar a fost solicitată deschiderea procedurii insolvenței față de reclamant și admiterea în consecință a cererii reconvenționale.

Pretențiile invocate pe cale reconvențională reprezentau facturile neachitate având ca obiect lucrări de construcții prestate în favoarea unei societăți comerciale.

Starea de fapt și prezentarea cazului

În fapt, între societatea comercială beneficiară și societatea comercială prestatoare s-a încheiat un contract de prestări servicii ce a avut ca obiect lucrări de construcții și amenajări interioare. În esență, beneficiara a subcontractat societății prestatoare o parte din lucrările angajate în vederea construirii a doua supermarket-uri în județele Brașov și Ilfov.

După o anumită perioadă de la începerea executării contractului, fără incidente majore la plată, societatea beneficiară a înregistrat restanțe la plata serviciilor contractate. Date fiind aceste întârzieri îndelungate și repetate la achitarea facturilor emise, societatea prestatoare a fost nevoită să sisteze lucrările, deoarece ca urmare a acestei situații se afla la rândul ei în imposibilitate de a-și plăti angajații și de a achita propriile obligații față de terți.

În aceste condiții societatea prestatoare a refuzat să mai efectueze lucrări în baza contractului încheiat. Acest refuz a fost derivat din neplata facturilor scadente și a reprezentat o manifestare a excepției de neexecutare, prevăzută de art. 1556, alin. 1 Cod civil.

Preluarea cazului de avocații specializați în recuperarea creanțelor Brisc Legal

Deoarece datoriile către societatea prestatoare nu au fost achitate, avocații specializați în recuperarea creanțelor din cadrul BRISC LEGAL au somat societatea beneficiară a lucrărilor să efectueze toate plățile restante, în baza contractului încheiat de ambele părți și a situațiilor de lucrări însușite de reprezentanții societății beneficiare. În caz contrar, urmau să fie întreprinse demersurile necesare în vederea deschiderii procedurii insolvenței societății beneficiare pentru recuperarea acelor sume de bani.

Ulterior somării societății beneficiare, deși fost achitate parțial datoriile, debitul restant rămas a fost superior valorii prag de 40.000 lei, prevăzut de art. 5 alin. 1 pct. 72 din Legea nr. 84/2014 peste care se poate solicita deschiderea procedurii insolvenței.

În consecință, societatea prestatoare asistată de avocații de insolvență din cadrul BRISC LEGAL a solicitat tribunalului competent deschiderea procedurii insolvenței beneficiarului pentru recuperarea datoriei.

Ca o ultimă manifestare în încercarea de a bloca deschiderea procedurii insolvenței și de a se sustrage de la plata sumelor rămase restante, societatea beneficiară a introdus o cerere de chemare în judecată a societății prestatoare având ca obiect pretinse pretenții pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de prestări servicii.

În motivarea cererii de chemare în judecată s-a invocat faptul că prestatorul ar fi părăsit în mod nejustificat șantierul și ar fi lăsat nefinalizate lucrările asumate prin contract. În același timp s-a susținut că lucrările deja efectuate ar fi fost realizate în mod deficitar. Ca urmare a acestei stări de fapt reclamanta ar fi suferit un prejudiciu financiar prin faptul că a fost nevoită să continue lucrările de construcții cu o altă societate precum și să remedieze lucrările abandonate de către prestator.

Dovedirea creanței certe, lichide și exigibile

În vederea apărării intereselor societății pârâte, avocații specializați în litigii comerciale din cadrul BRISC LEGAL au formulat întâmpinare și cerere reconvențională. Prin întâmpinare s-a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată, arătând că sistarea lucrărilor s-a datorat culpei reclamantei în a-și onora propriile obligații contractuale, iar în drept s-au invocat prevederile Codului civil în materia excepției de neexecutare.

Totodată s-a demonstrat prin situațiile de lucrări însușite de reprezentanții reclamantei prin semnătură că lucrările au fost realizate în mod corespunzător.

Prin cererea reconvențională s-a solicitat plata sumelor rămase restante datorate pentru lucrările deja executate la care s-au adăugat penalități de întârziere. Avocații din Cluj ai BRISC LEGAL, specializați în recuperarea creanțelor comerciale, au reușit să demonstreze în fața instanței caracterul cert, lichid și exigibil al creanței societății prestatoare.

Deciziile Instanței

Instanța a hotărât respingerea cererii de chemare în judecată și admiterea cererii reconvenționale.

Instanța a validat toate raționamentele juridice și probele în dovedirea stării de fapt propuse de avocații BRISC LEGAL și a pronunțat o hotărâre favorabilă societății reprezentate.

Prin această hotărâre pârâta a fost exonerată oricărei  sume de bani, iar reclamanta a fost obligată la achitarea tuturor datoriilor restante, derivate din lucrările de construcții executate de societatea prestatoare, precum și la plata penalităților de întârziere privitoare la aceste sume. Suplimentar, societatea prestatoare a recuperat inclusiv cheltuielile de judecată constând în taxa judiciară de timbru achitată și onorariul avocațial.

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca