Avocat societar Cluj: Refuzul asociatului de a lua act de renunțarea la mandatul de administrator

Renunțarea la mandatul de administrator unic. Asociatul unic al societății cu răspundere limitată a refuzat să ia act de renunțarea la mandat a administratorului unic, nu a adoptat o decizie statutară în acest sens și nu a înregistrat  mențiunea privind încetarea calității de administrator în Registrul Comerțului. RELEVANȚA CAZULUI Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate …

Vezi articol

Avocat imobiliare Cluj: obligarea municipiului Cluj-Napoca la exproprierea terenului afectat de o servitute cu destinație de drum instituită prin PUG

Studiu de caz avocat imobiliare Cluj: obiective atinse Instanțele de contencios administrativ de la nivelul mun. Cluj-Napoca au reținut că introducerea unei restricții în PUG ce presupune transferul unei suprafețe de teren pentru respectarea tramei stradale în condițiile inacțiunii autorității de a expropria terenul în discuție reprezintă un abuz și conduce la nerespectarea dreptului de …

Vezi articol

Avocat urbanism Cluj: anularea autorizației de construire și desființarea construcțiilor nelegale în Apahida

Studiu de caz avocat Cluj imobiliare și urbanism: obiective atinse Construirea unui centru hipic în Apahida pe un teren cu privire la care planul urbanistic general al com. Apahida și regulamentul local de urbanism aferent impunea elaborarea unui plan urbanistic zonal anterior emiterii autorizației a determinat Curtea de Apel Cluj să dispună anularea autorizației de …

Vezi articol

Avocat urbanism Cluj: obligarea Primarului la emiterea autorizației de construire pe cale judiciară

Studiu de caz avocat Cluj urbanism și imobiliare: obiective atinse Instituirea unei servituți de utilitate publică direct prin PUG, fără efectuarea procedurii de expropriere cu justă și prealabilă despăgubire, și interdicția aferentă de a construi, încalcă art. 44 din Constituție ce consacră respectarea dreptului de proprietate privată. În aceste condiții instanța a anulat prevederile nelegale …

Vezi articol

Avocat litigii bancare Cluj – admiterea prescripției dreptului de a cere executarea silită și anularea întregii executări cu efectul ștergerii definitive a datoriei

Studiu de caz – contestație la executare: ștergerea definitivă a datoriei în urma prescripției executării silite Judecătoria Cluj-Napoca a admis contestația la executare formulată de avocații Brisc Legal pe parcursul unei executări silite, prin care s-a invocat intervenirea prescripției dreptului de a cere executărea silită efectuată deo societate de recuperări creanțe, cu efectul anulării tuturor …

Vezi articol

Avocat dreptul muncii Cluj – admiterea acțiunii și anularea deciziei de sancționare disciplinară prin care s-a redus salariul de bază cu 10% pe o perioadă de 3 ani

Studiu de caz – contestare decizie de sancționare disciplinară: Instanțele de judecată din Cluj-Napoca au admis contestația formulată împotriva unei decizi de sancționare disciplinară prin care clientului nostru i-a fost aplicată o reducere cu 10% a salariului de bază pentru o perioadă de 3 luni. Astfel, atât Tribunalul Cluj prin secția specializată pentru conflicte de …

Vezi articol

Avocat contestație la executare – Tribunalul Baia Mare constată perimarea executării silite și desființează executarea imobiliară

Studiu de caz contestație la executare, vânzare silită imobiliară: Instanțele judecătorești de la nivelul județului Maramureș au admis în parte contestația formulată în interesul clienților noștri și au constatat intervenirea perimării, fapt ce a determinat desființarea întregii executări, inclusiv a vânzării silite imobiliare cu privire la datoria de peste 250.000 lei. Situația de fapt din …

Vezi articol

Avocat Cluj clauze abuzive BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Studiu de caz anulare clauze abuzive din contractul de credit Avocat Brisc Legal Cluj: obiectivele atinse Instanțele de judecată din Cluj-Napoca au constatat caracterul abuziv al unor clauze prevăzute în contractul de credit încheiat cu BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.. Astfel, instanța a dispus anularea clauzelor ce priveau comisionul de întocmire dosar, comisionul lunar de …

Vezi articol

Avocat dreptul muncii Cluj: respingerea contestației împotriva deciziei de concediere

Studiu de caz respingerea contestației împotriva deciziei de concediere Avocat Brisc Cluj – obiectul litigiului Secția de conflicte de muncă și asigurări sociale din cadrul Tribunalului Cluj a respins contestația formulată de un fost angajat al unei societăți private de curierat prin intermediul căreia a solicitat anularea deciziei de sancționare disciplinară prin care i-a fost …

Vezi articol

Studiu de caz: anularea unor prevederi din PUG Cluj-Napoca și obținerea autorizației de construire pe cale judiciară

Admiterea cererii de chemare în judecată și anularea parțială a HCL nr. 493/2014 adoptată de Consiliul Local a Municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce privește instituirea unei servituți de utilitate publică ce greva terenurile reclamanților și obligarea Primarului la reanalizarea documentației tehnice care a stat la baza cererii de emitere a autorizației de construire, respinsă inițial …

Vezi articol

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca