Avocat recuperare creanțe Cluj. Ordonanță de plată admisă în lipsa unui contract însușit prin semnătură

Ordonanță de plată. Lipsa contractului. Obligarea debitoarei la plata datoriei reprezentând contravaloarea facturilor neachitate. Obligarea debitoarei la plata dobânzii legale penalizatoare de la data scadenței fiecărei facturi și până la plata efectivă a debitului principal.Societatea debitoare a fost obligată la plata cuantumului datorat creditoarei ca urmare a prestării de către aceasta din urmă a unor …

Vezi articol

Avocat plângere contravențională Cluj: Reducerea amenzii aplicate în temeiul Legii nr. 50/1991 de la maximul legal la suma minimă

Aplicarea abuzivă a amenzii maxime prevăzute de lege de către Serviciul Control urbanism şi disciplina în construcţii. Lipsa proporționalității dintre fapta săvârșită și sancțiunea aplicată. Societatea a fost sancționată prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției de către Direcția Generală Poliția Locală cu amenda maximă prevăzută de Legea nr. 50/1991 în cuantum de 20.000 …

Vezi articol

Avocat societar Cluj: Refuzul asociatului de a lua act de renunțarea la mandatul de administrator

Renunțarea la mandatul de administrator unic. Asociatul unic al societății cu răspundere limitată a refuzat să ia act de renunțarea la mandat a administratorului unic, nu a adoptat o decizie statutară în acest sens și nu a înregistrat  mențiunea privind încetarea calității de administrator în Registrul Comerțului. RELEVANȚA CAZULUI Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate …

Vezi articol

Avocat imobiliare Cluj: obligarea municipiului Cluj-Napoca la exproprierea terenului afectat de o servitute cu destinație de drum instituită prin PUG

Studiu de caz avocat imobiliare Cluj: obiective atinse Instanțele de contencios administrativ de la nivelul mun. Cluj-Napoca au reținut că introducerea unei restricții în PUG ce presupune transferul unei suprafețe de teren pentru respectarea tramei stradale în condițiile inacțiunii autorității de a expropria terenul în discuție reprezintă un abuz și conduce la nerespectarea dreptului de …

Vezi articol

Avocat urbanism Cluj: anularea autorizației de construire și desființarea construcțiilor nelegale în Apahida

Studiu de caz avocat Cluj imobiliare și urbanism: obiective atinse Construirea unui centru hipic în Apahida pe un teren cu privire la care planul urbanistic general al com. Apahida și regulamentul local de urbanism aferent impunea elaborarea unui plan urbanistic zonal anterior emiterii autorizației a determinat Curtea de Apel Cluj să dispună anularea autorizației de …

Vezi articol

Avocat urbanism Cluj: obligarea Primarului la emiterea autorizației de construire pe cale judiciară

Studiu de caz avocat Cluj urbanism și imobiliare: obiective atinse Instituirea unei servituți de utilitate publică direct prin PUG, fără efectuarea procedurii de expropriere cu justă și prealabilă despăgubire, și interdicția aferentă de a construi, încalcă art. 44 din Constituție ce consacră respectarea dreptului de proprietate privată. În aceste condiții instanța a anulat prevederile nelegale …

Vezi articol

Avocat litigii bancare Cluj – admiterea prescripției dreptului de a cere executarea silită și anularea întregii executări cu efectul ștergerii definitive a datoriei

Studiu de caz – contestație la executare: ștergerea definitivă a datoriei în urma prescripției executării silite Judecătoria Cluj-Napoca a admis contestația la executare formulată de avocații Brisc Legal pe parcursul unei executări silite, prin care s-a invocat intervenirea prescripției dreptului de a cere executărea silită efectuată deo societate de recuperări creanțe, cu efectul anulării tuturor …

Vezi articol

Avocat dreptul muncii Cluj – admiterea acțiunii și anularea deciziei de sancționare disciplinară prin care s-a redus salariul de bază cu 10% pe o perioadă de 3 ani

Studiu de caz – contestare decizie de sancționare disciplinară: Instanțele de judecată din Cluj-Napoca au admis contestația formulată împotriva unei decizi de sancționare disciplinară prin care clientului nostru i-a fost aplicată o reducere cu 10% a salariului de bază pentru o perioadă de 3 luni. Astfel, atât Tribunalul Cluj prin secția specializată pentru conflicte de …

Vezi articol

Avocat contestație la executare – Tribunalul Baia Mare constată perimarea executării silite și desființează executarea imobiliară

Studiu de caz contestație la executare, vânzare silită imobiliară: Instanțele judecătorești de la nivelul județului Maramureș au admis în parte contestația formulată în interesul clienților noștri și au constatat intervenirea perimării, fapt ce a determinat desființarea întregii executări, inclusiv a vânzării silite imobiliare cu privire la datoria de peste 250.000 lei. Situația de fapt din …

Vezi articol

Avocat Cluj clauze abuzive BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Studiu de caz anulare clauze abuzive din contractul de credit Avocat Brisc Legal Cluj: obiectivele atinse Instanțele de judecată din Cluj-Napoca au constatat caracterul abuziv al unor clauze prevăzute în contractul de credit încheiat cu BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.. Astfel, instanța a dispus anularea clauzelor ce priveau comisionul de întocmire dosar, comisionul lunar de …

Vezi articol

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca