Avocat Cluj: contestație la legea electorală admisă

Litigiu electoral

Studiu de caz – admiterea contestației la legea electorala Obiectul atins Instanțele de judecată de la nivelul Municipiului Cluj-Napoca au admis contestația formulată de un candidat independent pentru postul de primar al unei localități învecinate, au anulat hotărârea de invalidare emisă de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală (B.E.C.C.) și au dispus admiterea candidaturii petentului la …

Vezi articol

Avocat dezvoltări imobiliare Cluj – abținerea / refuzul consilierilor locali la votul unei documentații de urbanism trebuie motivat. Obligarea pe cale judiciară la reanalizarea acesteia

Studiu de caz anulare HCL prin care s-a respins aprobarea documentației PUD  Admiterea cererii de chemare în judecată prin care s-a solicitat anularea unei HCL de respingere a PUD în vederea construirii unor imobile în Apahida dat fiind caracterul nemotivat al voturilor consilierilor locali de respingere sau abținere. Deși Tribunalul Cluj a dispus în primă …

Vezi articol

Avocat urbanism Cluj – exces de putere a autorității locale prin încadrarea în UTR ce nu respectă specificul zonei și hotărârile judecătorești anterioare

Studiu de caz avocat urbanism Cluj, exces de putere a autorității locale:  Anularea parțială de către instanțele civile din Cluj-Napoca a HCL nr. 493/2014 privind aprobarea documentației PUG al Mun. Cluj-Napoca în ceea ce privește încadrarea în anumite UTR (Unități Teritoriale de Referință) a unui imobil intravilan precum și obligarea pârâtului Consiliul Local al Mun. …

Vezi articol

Studiu de caz – recalificarea contractului de prestări servicii sportive în contract individual de muncă și plata drepturilor salariale restante pentru un jucător profesionist de baschet

Studiu de caz dreptul muncii

Instanțele de judecată din Municipiul București au constatat nulitatea absolută a declarației de reziliere unilaterală emisă de un club sportiv de la nivel național, au recalificat contractul încheiat între cele două părți, dintr-o convenție civilă, într-un contract individual de muncă, guvernat de legislația specială a dreptului muncii. Totodată, instanțele de judecată au obligat clubul sportiv …

Vezi articol

Avocat Cluj: obligarea Consiliului Local al. Mun. Cluj-Napoca la schimbarea încadrării din UTR-ULiu în UTR-Liu prin expertiză judiciară în urbanism și amenajarea teritoriului

Studiu de caz anulare act administrativ în materie imobiliară Admiterea cererii de chemare în judecată și obligarea Consiliului Local al Mun. Cluj-Napoca la adoptarea unei hotărâri prin care să fie modificată parțial HCL nr. 493/2014 (privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Mun. Cluj-Napoca”) în sensul includerii unui teren intravilan cu suprafața de 4700mp …

Vezi articol

Avocat Cluj partaj judiciar teren – ieșirea din indiviziune pe cale judiciară, partaj necesar pentru efectuarea PUZ

Studiu de caz avocat Brisc Legal Cluj, partaj judiciar teren:  Admiterea cererii de chemare în judecată având ca obiect partajul pe cale judiciară a unui bun imobil teren, ca urmare a refuzului unora dintre coproprietari la ieșirea din indiviziune prin bună învoială. Ieșirea din indiviziune în forma solicitată era necesară pentru întocmirea documentației de urbanism …

Vezi articol

Avocat Cluj litigii din controlul Curții de Conturi: Respingerea ca neîntemeiată a acțiunii formulate de regia autonomă pt. recuperea prejudicului

Curtea de Conturi

Studiu de caz Brisc Legal, litigii derivate din controlul Curții de Conturi:  Respingerea cererii de chemare în judecată având ca obiect recuperarea prejudiciului constatat de Camera de Conturi dat fiind că reclamantul nu a reușit să dovedească faptul că ar fi încheiat contractul de servicii în temeiul unei cauze false și nici că s-ar fi …

Vezi articol

Avocat Cluj litigii control Curtea de Conturi: Curtea de Apel Cluj respinge ca inadmisibilă acțiunea pentru recuperarea prejudiciului constatat de Camera de Conturi Cluj

Studiu de caz – litigiu derivat din controlul Curții de Conturi: Respingerea cererii de chemare în judecată având ca obiect recuperarea prejudiciului constatat de Camera de Conturi Cluj dat fiind că reclamantul autoritate publică nu a reușit să dovedească existența faptei ilicite a societății contractante, componentă obligatorie pentru angajarea răspunderii delictuale Starea de fapt În …

Vezi articol

Avocat recuperare creanțe Cluj: recuperarea pe cale reconvențională a creanței reprezentând servicii de lucrări de construcții neachitate, plus dobândă penalizatoare și cheltuieli de judecată

Avocat creante Cluj

Studiu de caz – pretenții între societăți comerciale și recuperare creanțe:  Respingerea cererii de chemare în judecată având ca obiect o acțiune în daune contractuale ca nefondată, introdusă abuziv pentru a contestata caracterul cert al creanței pentru care în alt dosar a fost solicitată deschiderea procedurii insolvenței față de reclamant și admiterea în consecință a …

Vezi articol

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca