Studiu de caz – recalificarea contractului de prestări servicii sportive în contract individual de muncă și plata drepturilor salariale restante pentru un jucător profesionist de baschet

Studiu de caz dreptul muncii

Instanțele de judecată din Municipiul București au constatat nulitatea absolută a declarației de reziliere unilaterală emisă de un club sportiv de la nivel național, au recalificat contractul încheiat între cele două părți, dintr-o convenție civilă, într-un contract individual de muncă, guvernat de legislația specială a dreptului muncii. Totodată, instanțele de judecată au obligat clubul sportiv …

Vezi articol

Avocat Cluj litigii din controlul Curții de Conturi: Respingerea ca neîntemeiată a acțiunii formulate de regia autonomă pt. recuperea prejudicului

Curtea de Conturi

Studiu de caz Brisc Legal, litigii derivate din controlul Curții de Conturi:  Respingerea cererii de chemare în judecată având ca obiect recuperarea prejudiciului constatat de Camera de Conturi dat fiind că reclamantul nu a reușit să dovedească faptul că ar fi încheiat contractul de servicii în temeiul unei cauze false și nici că s-ar fi …

Vezi articol

Avocat Cluj litigii control Curtea de Conturi: Curtea de Apel Cluj respinge ca inadmisibilă acțiunea pentru recuperarea prejudiciului constatat de Camera de Conturi Cluj

Studiu de caz – litigiu derivat din controlul Curții de Conturi: Respingerea cererii de chemare în judecată având ca obiect recuperarea prejudiciului constatat de Camera de Conturi Cluj dat fiind că reclamantul autoritate publică nu a reușit să dovedească existența faptei ilicite a societății contractante, componentă obligatorie pentru angajarea răspunderii delictuale Starea de fapt În …

Vezi articol

Avocat recuperare creanțe Cluj: recuperarea pe cale reconvențională a creanței reprezentând servicii de lucrări de construcții neachitate, plus dobândă penalizatoare și cheltuieli de judecată

Avocat creante Cluj

Studiu de caz – pretenții între societăți comerciale și recuperare creanțe:  Respingerea cererii de chemare în judecată având ca obiect o acțiune în daune contractuale ca nefondată, introdusă abuziv pentru a contestata caracterul cert al creanței pentru care în alt dosar a fost solicitată deschiderea procedurii insolvenței față de reclamant și admiterea în consecință a …

Vezi articol

Avocat recuperare creanțe Cluj: recuperarea pe cale reconvențională a creanței – servicii de lucrări de construcții neachitate, plus dobândă penalizatoare și cheltuieli de judecată

Avocat creante Cluj

Studiu de caz – pretenții între societăți comerciale. Recuperarea pe cale judiciară a datoriilor Respingerea cererii de chemare în judecată având ca obiect o acțiune în daune contractuale ca nefondată, introdusă abuziv pentru a contestata caracterul cert al creanței pentru care în alt dosar a fost solicitată deschiderea procedurii insolvenței față de reclamant și admiterea …

Vezi articol

Alege echipa de avocați Brisc Legal din Cluj-Napoca pentru rezolvarea problemei tale juridice.

str. Dorobantilor, nr. 14-16
Cluj City Center
etaj 2, cam. 210
400121, Cluj-Napoca